Samferdselsdepartementet

Meteorologisk institutt får forlenget rett til å levere flyværtjenester i Norge

Pressemelding   •   jun 21, 2011 09:43 CEST

Meteorologisk institutt er utpekt som eneste leverandør av flyværtjenester i Norge frem til 31.12.2012. Regjeringen har bestemt at perioden skal forlenges med to år - til 31.12.2014.

- Jeg er glad for å forlenge avtalen med Meteorologisk institutt. Dette vil sikre norske arbeidsplasser og gi gode flyværtjenester, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Regjeringen vedtok 29. september 2008 at Meteorologisk institutt skulle utpekes til å være eneste leverandør av flyværtjenester i Norge.

Samferdselsdepartementet vil vurdere å åpne for internasjonal konkurranse på dette området fra 2015. I så fall vil det kunne skje som en del av et større luftromssamarbeid i Nord-Europa.

Pressetelefon: 919 14 777