Veolia Miljø

Miljø i fokus: Nytt stort transportoppdrag fra Energigjenvinningsetaten

Pressemelding   •   jan 21, 2010 11:54 CET

Veolia Miljø har vunnet anbud om transportoppdrag for Energgjenvinningsetaten i Oslo kommune. Oppdragene omfatter blant annet transport av plastemballasje, matavfall og brennbart avfall til en årlig verdi på over 7 millioner kroner.
- Vi er meget stolte over at Energigjenvinningsetaten (EGE) har valgt oss som leverandør, sier Fred Holm, logistikksjef i Divisjon Nord-Øst. - At vi igjen har vunnet frem i en slik anbudskonkurranse viser at vårt arbeid gjennom mange år har vært riktig. Vi har fokusert på å utvikle vår transportavdelingen til en konkurransedyktig virksomhet som leverer både i forhold til pris, kvalitet og ikke minst miljø. - Vi gleder oss til å ta fatt på oppgavene som starter allerede i slutten av januar, sier Holm.

- Vi vil benytte helt nye kjøretøy med høyeste miljøstandard, forteller Holm videre. - Den aktuelle biltypen er Volvo med Euroklasse 5 og fabrikkmontert utstyr for å redusere partikkelutslipp *). I tillegg har vi gode vedlikeholdsplaner på våre kjøretøy gjennom en gullavtale hos Volvo, noe som var viktig for EGE ifht. til både kvalitet og miljø.

- Transport er mye mer enn å kjøre fra A til B, fortsetter Holm. - For å sikre best løsning både for miljøet og økonomien, jobber vi kontinuerlig med å forbedre våre logistikkløsninger, forklarer Holm. - Det gjelder bl. a. å bruke optimalt kjøretøy for jobben, legge opp returtransporter og ha gode sjåfører med riktig kunnskap på laget. Alle våre sjåfører har gjennomført kurs i økokjøring, forklarer Holm.  

EGE har vurdert anbudene ut i fra følgende tildelingskriterier; pris (60 %), kvalitet (10 %) og miljø (30 %).

- Vi verdsetter det å samarbeide med en kunde som definerer miljøkravene så høyt som 30 % av tildelingskriteriene, avslutter Holm.

De aktuelle transporttjenestene er fordelt på tre kontrakter. Kontraktene har en varighet på 2 år + 1 år + 1 år. Årlig estimert omsetning på kontrakt 2 og 3 utgjør over 7 millioner kroner.

Kontrakt 1: Transport av husholdningsavfall fra andre kommuner og avfalls-besittere inn til forbrenningsanleggene på Haraldrud og Klemetsrud. For denne kontrakten ble det valgt fire leverandører. Alle leverandørene vil bli invitert til minikonkurranser på ulike oppdrag.

Kontrakt 2: Transport av plastemballasje og matavfall fra kommunens anlegg på Haraldrud og Klemetsrud til eksterne mottak. Inntil kommunens anlegg for biogass er i drift i 2011-2012, vil matavfallet transporteres til Borås i Sverige. Kun Veolia Miljø er valgt som leverandør.

Kontrakt 3: Bortkjøring av avfall fra EGEs anlegg til andre anlegg for sluttbehandling eller mellomlagring, og diverse transportoppdrag. Kun Veolia Miljø er valgt som leverandør.


For mer informasjon:
Fred Holm, logistikksjef Veolia Miljø, Divisjon Nord-Øst
Telefon: 900 32 188
E-post: fred.holm@veolia.no  

Om Veolia Miljø
Veolia Miljø-konsernet er Norges ledende miljø- og gjenvinningskonsern. Det har en omsetning på ca. 3 milliarder kroner, har 1.233 ansatte og håndterte over 1,3 millioner tonn avfall i 2009. Veolia Miljø er 100 % eid av det internasjonale miljøkonsernet Veolia Environmental Services.
*) VOLVO HF12-500 Euroklasse 5 med fabrikkmontert utstyr for å redusere partikkelutslipp (Adblue og SCR katalysator).

Avgasskrav i EU – såkalte Eurokrav - har vært viktig for å redusere utslippene fra nye bensin- og dieselbiler. Euro 1 ble innført i 1993 og har senere blitt strammet inn flere ganger. Siden 2009 gjelder kravene i Euro 5. Eurokravene settes til utslipp av de lokalt forurensende gassene karbonmonoksid (CO), hydrokarboner (HC), nitrogenoksider (NOx) og partikler. Norge har tatt inn kravene i kjøretøyforskriften, som forvaltes av Vegdirektoratet.