Toll og avgiftsdirektoratet

Miljøbegyr på elektriske og elektroniske produkter

Pressemelding   •   jan 28, 2010 10:03 CET

Fra 1. januar 2010 åpnet RENAS for at importører kan deklarere miljøgebyr på forbrukerelektroprodukter.
Tollvesenet vil kreve opp også dette gebyret, og det kan derfor deklareres direkte i TVINN. Dette skjer på samme måte som deklarering av gebyr for næringselektroprodukter.
Gebyr for næringselektroprodukter vil fortsatt ha gebyrkode RR  i TVINN. Gebyr for forbrukerelektroprodukter vil ha kode RK.   Alle medlemsbedrifter i RENAS har avtale som favner næringselektroprodukter, og skal dermed belastes RR-gebyr for de produktene som denne ordningen omfatter, med mindre det er gitt annen  beskjed fra importøren/medlemsbedriften.   En del av medlemmene har også avtale med RENAS om gebyr på  forbrukerelektroprodukter. For disse deklareres det i tillegg RK-gebyr på de relevante varenummerne.
De varenummerne som omfattes av RK-gebyret, er tatt inn i en samlet liste over vareomfanget for RENAS AS. I tillegg er lista oppdatert med nye satser for RR-gebyret på flere varenummer. Endringene gjelder fra 1. januar 2010.  
Lista over vareomfanget finnes i veilederen for miljøgebyr på elektriske og elektroniske produkter.  

Gå til veileder for miljøgebyr
tterliger opplysninger ligger også på RENAS AS hjemmeside www.renas.no