Miljøpartiet De Grønne

Miljøpartiet De Grønne: Bygg nytt mellomlager for atomavfall

Pressemelding   •   nov 01, 2011 11:58 CET

(Oslo, 1. november) På landsstyremøtet 29.-30.oktober vedtok landsstyret i Miljøpartiet De Grønne å kreve at Norge selv må ta ansvar for sitt høyaktive atomavfall.

Miljøpartiet De Grønne vil på det sterkeste protestere mot forslaget om å sende norsk atomavfall til det franske reprosesseringsanlegget i La Hague. Reprosessering av brukt atombrensel er svært forurensende, i tillegg er sjøtransport av høyaktivt atomavfall risikabelt.

Norge har rundt 17 tonn brukt atombrensel som i dag er lagret i Halden og på Kjeller utenfor Oslo. Det regjeringsoppnevnte Stranden-utvalget foreslår at brorparten av dette skal sendes til La Hague, framfor fortsatt lagring i Norge.

La Hague bruker samme teknologi som skandaleanlegget Sellafield og har de samme miljøutfordringene. Reprosessering skaper store mengder høyaktivt avfall.

Miljøpartiet De Grønne mener Norge selv må ta ansvar for sitt høyaktive atomavfall. Partiet støtter oppropet fra åtte miljø- og fredsorganisasjoner om å ikke sende norsk atomavfall til det franske atomanlegget i La Hague.

Vi mener det vil være uakseptabelt å sende det norske avfallet til utlandet. Det vil skade arbeidet mot Sellafield.

Miljøpartiet De Grønne mener Norge bør finne en nasjonal løsning på atomavfall-problemet. Det bør opprettes et nytt, tryggere sentralt mellomlager slik både Berganutvalget (NOU 2001:30) og seinere Strandenutvalget (NOU 2011:2) har anbefalt.

###

Mer informasjon:
NOU 2011: 2 Mellomlagerløsning for brukt reaktorbrensel og langlivet mellomaktivt avfall
http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/dok/nou-er/2011/nou-2011-2.html

NOU 2001: 30 Vurdering av strategier for sluttlagring av høyaktivt reaktorbrensel
http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/dok/nou-er/2001/nou-2001-30.html

Kontakt:
Hanna E. Marcussen

Nasjonal talskvinne, Miljøpartiet De Grønne
hanna.marcussen@mdg.no
905 71 847