Forum for offentlige anskaffelser

Milliardkontrakter på løpende bånd på vei og bane i juni


Pressemelding   •   jun 01, 2013 11:27 CEST

E6-bru over Lågen sør for Harpefoss (Illustrasjon: Multiconsult)

To anleggskontrakter – en på vei og en på jernbane, med en samlet verdi på over 2,8 milliarder kroner får byggestart i juni. En tredje milliardkontrakt for veiutbygging skal etter planen kunngjøres før sommeren. Det brukes ord som «rekordkontrakter» og «kjempekontrakter». De to milliardkontraktene med anleggsstart gikk begge til hjemlige entreprenører.

Mandag 3.juni starter arbeidene med den nye jernbanen Larvik – Porsgrunn også på Vestfoldsiden. Anlegget starter på seks ulike steder samtidig. Jernbaneverket inngikk nylig en kontrakt med entreprenørselskapet Skanska om å bygge den såkalte Vestfoldparsellen, det vil si strekningen fra Farriseidet i Larvik fram til fylkesgrensen mot 

Telemark. Kontrakten på å bygge den ni kilometer lange strekningen er på 1,34 milliarder kroner. Med oppstarten på Vestfoldparsellen er anleggsarbeidet i gang på tre av fire parseller av den nye banen. Den siste, Eidangerparsellen, skal ha byggestart utpå høsten i år.

Hele prosjektet Farriseidet – Porsgrunn omfatter bl.a. ca. 22 km med nytt dobbeltspor, reisetiden reduseres fra 34 til 12 minutter, sju tunneler på tilsammen 15 km, ti bruer på til sammen 1,5 km lengde, og 4 millioner m3 fjell sprenges ut. Prosjektet skal stå ferdig sommeren 2018, og samlet kostnad er beregnet til 6,1 mrd. 2012-kroner.

Rekordkontrakt på vei

I Gudbrandsdalen dreier det seg denne gangen om vei – E6 Frya-Sjoa, som er delt inn i to store entrepriser: Frya-Vinstra og Vinstra-Sjoa. Hver av dem er oppdrag i milliardklassen. Den første hovedentreprisen på utbyggingen, Frya – Vinstra, gikk til AF Gruppen Norge AS, som i juni starter på den tre og et halvt år lange byggeprosessen. 

Kontrakten er den største enkeltstående veikontrakten som hittil er inngått i Statens vegvesen. Verdien er på 1,47 milliarder kroner. AF Gruppen Norge AS leverte det lavest tilbudet i konkurranse med Hæhre og Veidekke Entreprenør AS. En rekke store utenlandske entreprenørselskap var til stede under informasjonsmøtene tidligere, men ingen av dem leverte tilbud.


Les mer... http://foa.no/blog/files/f7915d4b85fd599be9fbceb6f3c10f26-424.html#.Uam93ZWi1ZE