Intex Resources ASA

MINDORO NICKEL-PROSJEKTET STRATEGISKE RÅDGIVERE ENGASJERT

Pressemelding   •   feb 22, 2010 10:03 CET

Intex Resources ASA har gleden av å offentliggjøre at vi har engasjert CIBC World Markets (CIBC) som finansiell rådgiver, og advokatfirma Wiersholm, Mellbye & Bech (Wiersholm) som juridisk rådgiver i forbindelse med at selskapet nå iverksetter prosessen knyttet til sitt tidligere annonserte mål om å gjennomføre en mulig strategisk transaksjon for sin hovedeiendel, Mindoro Nickel-prosjektet, på Mindoro, Filippinene.

Som tidligere annonsert, har Intex Resources nå
mottatt den teknisk-økonomiske lønnsomhetsstudien for
Mindoro Nickel, fullført av Aker Solutions i februar
2010. Studien viser at estimert årlig produksjon fra
Mindoro Nickel vil være 52 700 tonn nikkelbriketter,
15 920 tonn koboltsulfat, 74 100 tonn
kromittkonsentrat og 147 100 ammoniumsulfat. Andre
salgbare produkter er sinksulfat (1 490 tonn årlig)
og elektrisitet. Strøm vil bli produsert i
dampturbiner knyttet til syreanlegget, og dette
medfører at prosjektet ikke trenger å benytte olje
som energikilde. Dette dampanlegget vil produsere 110
MW strøm, hvorav ca 90 MW vil bli brukt i
produksjonen.

Investeringskostnadene for utbyggingen av Mindoro
Nickel-prosjektet er estimert til USD 2 455
millioner, som inkluderer en sikkerhetsmargin på USD
339 millioner, og gir prosjektet en lav kostnadsnorm
på USD 21/pund nikkel (total capex/årlig produksjon).
Direkte kontantkostnader er estimert til 2,11
USD/pund nikkelmetall. Driftskostnadene etter at
inntekter fra salg av biprodukter er hensyntatt, er
estimert til 0,56 USD/pund. Dette gjør prosjektet til
en vesentlig lav-kost produsent av nikkel, lokalisert
nær de asiatiske markedene.

Basert på studiet, estimerer Intex en etter skatt IRR
på 23.6 %, og en estimert etter skatt NPV på USD 3
293 millioner (8 %) basert på en langsiktig
nikkelpris tilsvarende USD 8,25 per pund.

For informasjon og detaljer rundt den gjennomførte
teknisk-økonomiske lønnsomhetsstudien vises det til
vår melding av 19. februar 2010, som herved
inkorporeres i denne melding via referanse, inklusiv
den der angitte disclaimer.

CIBC er en ledende internasjonal investeringsbank
fokusert på metall- og gruvevirksomhet, med en
dyptgående forståelse av både den internasjonale
nikkelindustrien og rammeverket rundt gruvevirksomhet
på Filippinene.

Wiersholm er et ledende norsk advokatfirma med sterkt
fokus på internasjonale transaksjoner og med
omfattende erfaring i å bistå børsnoterte selskaper i
gjennomføringen av slike prosesser.

Intex Resources ASA er et diversifisert mineral-lete
selskap basert i Oslo og notert på Oslo børs
(OSE:ITX). Selskapet er dedikert til ansvarlig
utvikling av naturressurser.

Erlend Grimstad
Administrerende direktør
Intex Resources ASAFor ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Andrea Båsen, VP Corporate Development & IR
Tlf: 23 11 33 40
Mob: 412 39 704
Email: ab@intexresources.com


Intex Resources ASA
Munkedamsveien 45 A
0250 Oslo
NO 976 094 875 MVA

Tlf: 23 11 33 44
Fax: 23 11 33 45

Source: Millistream