Intex Resources ASA

MINDORO NICKEL RESERVEOPPDATERING: 70 % ØKNING AV PÅVISTE OG SANNSYNLIGE MALMRESERVER TIL 126 MILLIONER TONN

Pressemelding   •   feb 09, 2010 09:16 CET

Intex Resources har oppdatert reservegrunnlaget for Mindoro Nickel prosjektet på Filippinene. Påviste og sannsynlige lateritt* reserver for Lower Kisluyan og Buraboy forekomstene utgjør nå 126,3 millioner tonn malm med 0,95 % nikkel. Dette representerer en økning på 70 % i forhold til reservene rapportert i november 2009 (Tabell-1).

De påviste og sannsynlige lateritt reservene inkluderer 59,1 millioner tonn limonitt med 0,92 %
nikkel og 0,09 % kobolt, ved bruk av nedre grenseverdier (cog) på 0,75 % Ni, samt 67,1 millioner tonn saprolitt med 0,98% Ni og 0,03% kobalt, ved nedre grenseverdi 0,85 %. Disse reservene inneholder ca 1,2 millioner tonn nikkel og 76.000 tonn kobolt (Tabell-2).

Reserveestimatet er utarbeidet på basis av en gruveplan samt økonomiske kriterier og er klassifisert i henhold til den australasiatiske kode for rapportering av mineral ressurser og malmreserver (JORC kode, 2004) ut fra en nikkelpris på 7,62 usd/lb (16 800 usd/t). Prosjektet har en positiv økonomisk verdi ved en nedre grenseverdi på 0,4 % Ni**. Intex har imidlertid valgt å legge til grunn høyere grenseverdier, 0,75 % Ni for limonitt og 0,85 % Ni for saprolitt, for å optimalisere prosjektøkonomien i henhold til den prosjekterte produksjonplanen på 20
år samt for bedre å tilpasse malm gehalten til aktuelle testresultater (Tabell 3).

Reserve-estimatet er basert på en vurdering av gruvemetoder og -kostnader utarbeidet av Snowden for den teknisk-økonomiske lønsomhetstudien for Mindoro Nickel. Estimatet baserer seg på operasjonelle og organisatoriske forhold, med tilknyttede finansielle parametre, som inkluderer studier og resultater også av andre konsulenter enn Snowden. Ca 74 % av all masse som utgraves er definert som reserver, og volumet av ikke-prosesserbart materiale er derfor relativt lite. Utvanning og tap av materiale i prosesseringen er inkludert i beregningen av
reserveanslaget. I den økonomiske vurderingen er kun inntekter fra nikkel tatt i betraktning selv om en rekke andre salgbare produkter i form av kobolt, ammonium sulfat, sink sulfid og kromitt også vil bli produsert i anlegget.

Gruvedriften er planlagt som en enkel mekanisk oppgravningsprosess. Utgravingen vil typisk være en engangspassasje med hydrauliske gravemaskiner og transport med gruvelastebiler. Transport av malmen til prosessanlegget vil skje ved bruk av kabeltransportbånd fra et malmopplagringsdepot i selve gruveområdet.

De aktuelle malmreservene inkluderer nå også saprolittmalm, da prosessering av dette materialet er inkludert i prosesseringsprosessen som ligger til grunn for lønnsomhetsstudien, som snart foreligger. Bruk av både limonitt og saprolitt i malmprosesseringen representerer en vesentlig
forbedring av prosjektets økonomi, idet gruveoperasjonen produserer de to ressurskategorier i
omtrent samme takt som de prosesseres, slik at behovet for bl.a. store opplagringsdepot vil
reduseres til et minimum.

Merknader:

*Nikkel forekomstene på Mindoro er såkalt lateritt- forekomster, som består av sterkt oksyderte materiale som stammer fra nedbrytning og forvitring av ultramafiske bergarter. Limonitt malmen er en leiraktig, jernrik, rød jordtype som ligger umiddelbart over saprolitt laget, og med en jevn
overgang til det gull-grålige steinaktige materiale. Saprolitt laget representerer sterkt omdannet
grunnfjell. Forholdet mellom de to malmtypene, limonitt og saprolitt, er gjennomgående 1:1 i Mindoro forekomstene. Generelt har saprolitt malmen høyere nikkelinnhold, men lavere kobolt- og kromitt-innhold enn limonitt. Limonitt er best egnet for HPAL prosessering, mens saprolitt er best egnet for
atmosfærisk syreløsning.

**Beregning av positiv økonomisk verdi er basert på
nedre grenseverdier gitt kostnad og prisingsparametre
etter gruve-optimaliserings beregninger.
Gruvekostnadene er estimert til 4- 6 usd/tonn
(variabel pga variabel transportdistanse) mens
prosesseringskostnadene er 55-65 usd/tonn
(forskjellig for limonitt og saprolitt). I
gruvekostnadsberegningen er det tatt med sidestein og
overdekke, idet alt må fjernes uansett om det er malm
eller sidestein. Metall gjenvinningsgrader på 84 % og
96 % er brukt for henholdsvis limonitt og saprolitt
malm. En nikkelpris på 7,6 USD/lb lagt til grunn for
beregningen av de økonomiske grenseverdier. Ved å
bruke formelen: (malmkostnad/(Ni
pris*gjenvinningsgrad) fant man at limonitt har
positiv økonomisk grenseverdi ved 0,45 % Ni mens
saprolitt har en positiv grenseverdi ved 0,4 % Ni.

Kvalifisert/Kompetent Person

Informasjonen i denne rapport, som relaterer til
klassifiseringen av reservene for Lower Kisluyan og
Buraboy områdene, er sammenstillt av Mr. Ronald
Secis, som er ansatt i Snowden Industry Mining
Consultants Pty og medlem av " Australasian Institute
of Mining and Metallurgy". Mr. Secis har
tilstrekkelig erfaring som er relevant for denne
mineraliseringsform og forekomsttype, at han er
kvalifisert som "Kompetent Person" i henhold
till 'Australasian Code for Reporting of Exploration
Results, Mineral Resources and Ore Reserves'(JORC
2004). Mr Secis har godkjent den informasjon han har
bidratt med og innestår for innholdet og form slik
den fremstår i rapporten her.

Alle ressursdata og database håndtering, herunder
bore- og analysedata, QA/QC og modellerings input
levert av Intex for denne estimeringen er overvåket
av Dr. S.M.Jensen, Vice President for Exploration og
resultatene er verifisert av Mr. J.S.Petersen, CGeol,
og COO av Intex Resources ASA.

Erlend Grimstad
Admin. Dir.
Intex Resources ASA

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Andrea Båsen, VP Corporate Development & IR
Tlf: 23 11 33 40
Mob: 412 39 704
Email: ab@intexresources.com


Intex Resources ASA
Munkedamsveien 45 A
0250 Oslo
NO 976 094 875 MVA

Tlf: 23 11 33 44
Fax: 23 11 33 45

Source: Millistream