Helse- og omsorgsdepartementet

Mobilisering mot doping – nasjonal fagkonferanse

Pressemelding   •   nov 22, 2011 10:38 CET

Helse- og omsorgsdepartementet arrangerer fagkonferansen Mobilisering mot doping tirsdag 22. november.

– Doping som samfunnsproblem er økende, og det er ødeleggende både for de som misbruker og for familier. Vi har de siste årene vært vitne til økt tilgjengelighet og økt forbruk som vi må møte med tiltak. Jeg er opptatt av å sikre en mobilisering mot doping, både når det gjelder forebygging, behandling og kriminalitetsbekjempelse. Regjeringen har sagt at doping skal være en del av den varslede stortingsmeldingen om rus. For å belyse disse temaene arrangerer vi denne fagkonferansen, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Konferansen er åpen for pressen.

På konferansen vil blant annet følgende temaer bli tatt opp:

  • Doping som samfunnsproblem, ved Helse- og omsorgsdepartementet
  • Omfang, utbredelse og kontekst, ved førsteamanuensis Bjørn Barland, Politihøgskolen. Bjør
  • Brukere og pårørende, ved Ståle Wadsworth, tidligere bruker, og rådgiver Astrid Kvinge, Landsforbundet Mot Stoffmisbruk, Pårørendesenteret

Konferansen vil være et viktig faglig grunnlag i det videre arbeidet med stortingsmeldingen om rusmiddelpolitikken som legges frem i 2012.

Tid: Tirsdag 22. november kl. 09.00-16.00
Sted: Oslo Kongressenter Folkets Hus, Youngstorget

Les mer i programmet for konferansen Mobilisering mot doping

 

Følg oss på Facebook       Følg oss på Twitter