Universitetet i Bergen

Modellering av isfjelldrift i Barentshavet

Pressemelding   •   okt 22, 2010 09:06 CEST

Intissar Keghouche disputerer fredag 22. oktober for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Modeling dynamics and drift of icebergs in the Barents Sea”.

Omfanget av menneskelige aktiviteter i Barentshavet er forventet å øke de kommende tiår i sammenheng med oljevirksomhet, fiske og skipsfart. Isfjell representerer i så måte en trussel gjennom økt fare for kollisjoner med både flytende og bunnmonterte installasjoner. Et varslingssystem for isfjelldrift i Barentshavet har blitt utviklet og validert mot utvalgte isfjell, og forbedret ved hjelp av dataassimileringsteknikker.

Modellstudiet har gitt økt forståelse av isfjelldynamikk i Barentshavet inklusiv de fysiske karakteristikker ved å komplimentere få og uregelmessige observasjoner, og studere nærmere hvilke faktorer som påvirker utbredelsen av isfjellene.

Personalia:
Intissar Keghouche er født i Thonon les Bains, Frankrike, i 1980. Hun fullførte masterstudier i anvendt matematikk ved Joseph Fourier Universitet i Grenoble i 2003. I August 2004 ble hun ansatt som forskningsassistent ved Nansensenteret i Bergen, hvor hun senere påbegynte doktorgradsstudiene.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
14.10.2010, kl. 10:15. Oppgitt emne: “The role of ocean heat transport on melting outlet glaciers and ice shelves”
Sted: Auditoriet i østfløyen, Geofysisk Insitutt

Tidspunkt og sted for disputasen:
22.10.2010, kl. 12:30, Auditoriet, Nansensenteret, Bergen.

Kontaktpersoner:
Intissar Keghouche, tlf. 55 20 58 57, epost: intissar.keghouche@nersc.no
Mediekontakt Gro Malnes Øvrebø, tlf. 55 58 38 13 (a),
epost: gro.ovrebo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.