NHO

Moderat lønnsvekst i 2011

Pressemelding   •   feb 07, 2011 16:59 CET

NHO mener konjunkturutsiktene, både nasjonalt og internasjonalt, taler for at lønnsveksten bør være moderat i 2011.


- Det er helt nødvendig å snu utviklingen som stadig svekker konkurranseevnen. Legger vi det til grunn, bør det i overenskomstområder med lokale forhandlinger ikke gis sentrale tillegg i 2011, sier John G. Bernander, administrerende direktør i NHO.

NHO-sjefen møtte onsdag i Regjeringens kontaktutvalg. I det tradisjonelle møtet foran tariffoppgjøret, tok Bernander opp både norsk og internasjonal økonomi, forventninger til lønnsoppgjøret og trepartssamarbeidet.

Avviste lovfestet læreplass
Kunnskapsdepartementet har invitert arbeidslivets parter med i et arbeid for å fornye samfunnskontrakten når det gjelder fag- og yrkesopplæringen. Et viktig formål er å rekruttere flere virksomheter som lærebedrifter. Da synes Bernander det er en dårlig idé å lovfeste en rett til læreplass:

- Lovfesting av en rett til noen vil innebære lovfesting av plikt for andre. Det er ikke gjennomførbart å basere fag- og yrkesopplæringen på at bedriftene skal ha plikt til å opprette læreplasser.

- Det er både i bedriftenes og samfunnets interesse å videreføre og forsterke dette samarbeidet. Og med 20.000 læreplasser gjør NHO-bedriftene allerede en stor innsats på dette feltet. Så lenge regjeringen vil samarbeide om fag- og yrkesopplæringen, og lage en ny samfunnskontrakt, bør alternative tanker om rett – plikt og lovfesting legges til side, sier Bernander.