Bryggeri- og Drikkevareforeningen

Modernisering av reklameforbudet

Pressemelding   •   jun 16, 2014 00:00 CEST

"Forbrukerne kan få tilgang til nøktern informasjon om alkoholholdige drikker i kanaler de selv oppsøker." Dette utsagnet fra Sylvi Listhaug førte til trampeklapp på årsmøtet i Bryggeri- og Drikkevareforeningen.

I praksis handler det om at sladden kan fjernes fra Drikkeglede.no og at alle produsenter og forhandlere av alkohol kan gi nøktern informasjon om smak, bruksområde, servering osv. Det skal også åpnes for å vise nøytrale bilder av drikkene i emballasje og glass.

Dermed har bryggeribransjen vunnet den største (og første) seieren på flere tiår. Forslaget skal riktignok på høring og vil nok skape litt debatt, men det kan ikke stanses.

For det første vil endringene skje ved at Helse og Omsorgsdepartementet endrer forskriftene. Det må derfor ikke gjennom en tidkrevende prosess med stortingsbehandling.

For det andre vet vi at forslag har bredt flertall i Stortinget: Arbeiderpartiet har landsmøtevedtak på åpne for alkoholinformasjon på nettet. Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet vil gi enstemmig tilslutning. Store deler av SV og Senterpartiet vil gjøre det samme. Ja, også i KrF finnes det stor sympati for forslaget.

Det handler nemlig ikke om å undergrave eller oppheve forbudet mot alkoholreklame. Bryggeri- og drikkevareforeningen støtter dette forbudet, dels fordi det gir en viss beskyttelse for norske produsenter i konkurranse med utenlandske giganter, dels fordi vi ikke vil medvirke til større forbruk og tidligere alkoholdebut blant ungdom.

Våre hovedargumenter har hele tiden vært:

  • I dag har utenlandske produsenter av øl, vin og sprit stor eksponering mot norske forbrukere gjennom internett, TV-sport, utenlandske magasiner, taxfree-butikker og Vinmonopolets nettsider. Det må skapes bedre balanse mellom kortreist, alkoholsvakt norsk øl i konkurranse med importert, sterk alkohol.
  • Større kunnskap om produktene kan gi en sunnere drikkekultur, med mer fokus på smak og opplevelse og mindre på volum og promille.

Landbruksministeren varslet, på vegne av helseminister Bent Høie, at regjeringen vil levere et omfattende forslag til forenkling og modernisering av reklameforbudet. Det kan innebære at en del av de latterlige utslagene som stadig sukker opp, blir en saga blott: Puber som må ta ned Liverpooldrakta fra veggen (pga Carlsberg-logoen), fjerning av antikvariske reklameskilt, prikkbelastning fordi barmattene ligger feil vei osv osv

De nye reglene ventes å tre i kraft ved årsskiftet.

 

Brygg, brus og bruduljer siden 1901

Bryggeri- og drikkevareforeningens (BROD) formål er å ivareta medlemmenes felles interesser overfor myndigheter, forbrukere, kunder, nasjonale og internasjonale institusjoner/organisasjoner og samfunnet forøvrig.