Color Line

Modulvogntog med Color Line

Pressemelding   •   jun 01, 2011 10:48 CEST

Modulvogntog er store trailere med lengde inntil 25, 5 meter og totalvekt inntil 60 tonn.

Utvidelsen omfatter blant annet strekningene E18 Oslo-Larvik havn og Kristiansand-Arendal. Dette gjør det mulig for Color Line å kunne gi selskapets transportkunder nye muligheter for miljøeffektiv transport med SuperSpeed mellom Hirtshals og Larvik og Hirtshals og Kristiansand. 

- Både transportørene og miljøet er vinnere, fordi modulvogntog bidrar til en mer effektiv og miljøvennlig godstransport, sier konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Color Line, Helge Otto Mathisen.

Med SuperSpeed 2 som trafikkerer Larvik-Hirtshals kan antallet vogntog bli halvert med samme mengde gods på ordinære trailere. Det betyr opp mot en halvering av CO2-utslipp, viser foreløpige beregninger gjort av Color Line.

Modulvogntog fra Kontinentet kjører i dag via Sverige til Oslo. Med de nye veistrekningene inkludert i prøveordningen, kan en stor del av denne trafikken gå Jyllandskorridoren via Hirtshals til Larvik og spare 200 km kjøring på overfylte og sterkt trafikkerte veier gjennom Sverige.

- Prøveordningen er i tråd med myndighetenes ønske om å overføre mer gods fra vei til sjø og bane, sier Mathisen, som gir ros til samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa for innføring av den nye ordningen.


For ytterligere informasjon:

Helge Otto Mathisen, konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt i Color Line + 47 99 22 33 30

John Juul Nielsen, konserndirektør cargo i Color Line + 45 20 28 63 66 

Les mer om Color Line på http://newsroom.colorline.no

Bilder av SuperSpeed kan lastes ned her:

http://www.flickr.com/photos/47392451@N07/collections/72157625071318328/