Yrkestrafikkforbundet (YTF)

Møte med Politiets Utlendingsenhet

Pressemelding   •   des 06, 2013 16:00 CET

Yrkestrafikkforbundet, sammen med NTF, NHO transport, Norway bussekspress og Nettbuss ekspress møtte i dag Politiets Utlendingsenhet for å diskutere uttransportering, busstransporter med eller uten følge og rutiner for dette. Det som var sentralt i diskusjonen var den tragiske hendelsen på Valdresekspressen tidligere i høst.

Det var et informativt møte hvor vi fikk gjennomgått hele bredden av problemstillinger som gjelder busstransport og våre bekymringer for sikkerhet.

PU-sjef Kristin Ottesen Kvigne og avdelingsdirektør Geir Bang Danielsen forklarte og besvarte spørsmål om enhetens arbeid og utfordringer i forbindelse med den stadig økende mengde saker som skal behandles. Vi er glade for at vi fikk presentere de viktigste sakene for oss, og at vi fikk verdifull informasjon om såpass komplekse tema som arbeidsprosesser, saksgang, samarbeidsformer og informasjonsrutiner. Vi ser nå frem til videre samarbeid med enheten for å bedre sikkerheten for bussjåførene.

Om PU og deres problemstillinger

Politiets utlendingsenhet er et relativt nytt særorgan i norsk politi, og ble etablert i 2004 for å effektivisere, styrke og samordne politiets innsats på utlendingsfeltet. PU ble opprettet etter politireformen av 2001, og er derfor tilpasset en struktur med færre politidistrikter.

Enhetens hovedoppgaver er å registrere og identifisere asylsøkere, uttransportere personer med ulovlig opphold og drifte Politiets utlendingsinternat. Videre har enheten viktige oppgaver knyttet til å samle inn, bearbeide og analysere informasjon innen utlendingsfeltet, avdekke og forebygge kriminalitet samt avdekke reiseruter for de som søker asyl og opphold i Norge.

Politiets utlendingsenhet har de siste årene uttransportert et høyt antall personer uten lovlig opphold i Norge. Vi har allikevel mange utfordringer når det gjelder personer uten avklart identitet.

Dette er en problematikk som gjør seg gjeldende ved de aller fleste uttransporteringer, men som spesielt vedrører asylsøkere som ikke har fremlagt tilstrekkelig identitetsdokumentasjon, og som ikke samarbeider om å avklare identiteten sin. Dette medfører at gruppen uten kjent identitet vokser. Flere av disse har vært i Norge i mange år uten at man med sikkerhet kan si hvem de er.

Når en person ikke lenger har ikke lenger har gyldig oppholdsgrunnlag i Norge, plikter vedkommende å forlate landet. Dette skal fortrinnsvis skje frivillig, men mange overholder ikke utreiseplikten og må tvangsreturneres. Det er Politiets utlendingsenhet som har det nasjonale ansvaret for å koordinere og kvalitetssikre alle uttransporter fra Norge. 

I forkant av en tvangsretur, foretar PU alltid en risikovurdering som inkluderer kontroll av identitet, dokumentasjon, straffehistorikk, egnethet, transportdyktighet, reisevillighet og behov for ledsagelse.

Politiets utlendingsenhet sier de foreløpig ikke har grunn til å tro at mannen satte seg på bussen i retning Oslo fordi han var varslet om den planlagte pågripelsen av ham.

Organisasjonene har også berammet et møte med UDI senere i desember.


Yrkestrafikkforbundet er en landsomfattende partipolitisk uavhengig fagorganisasjon. Forbundets oganisasjonsområde er alle ansatte i bedrifter som driver transport av personer og/eller gods, samt ansatte i bedrifter som har tilknytning til slik virksomhet.