Miljøverndepartementet

Møte om nye bestandsmål for bjørn og ulv

Pressemelding   •   feb 10, 2011 10:06 CET

Torsdag møter miljø- og utviklingsministeren Stortingets energi- og miljøkomité for å diskutere nye bestandsmål for bjørn og ulv.

Regjeringen ønsker en drøfting med partiene på Stortinget om den videre prosessen med sikte på et bredest mulig forlik om bestandsmålene for bjørn og ulv. Det første møtet i dette arbeidet finner sted i Miljøverndepartementet torsdag 10. februar.

I tillegg til vurdering av bestandsmålene for bjørn og ulv vil Regjeringen også avklare spørsmålene om nødverge for hund, eventuell vårjakt av bjørn og eventuell videreføring av prøveordningen med statlig leie av jaktrett på elg i ulverevir.

Dagsorden for møtet:
1. Statsråden ønsker velkommen
2. Presentasjon av situasjonen i dag ved leder av Rovdata Morten Kjølstad, leder for Det skandinaviske bjørneprosjektet Jon Swenson og Petter Wabakken fra Skandulv.
3. Spørsmål og diskusjon

Det vil bli anledning for pressen til å ta bilder/filme under åpningen av møtet.

Hvor: Miljøverndepartementet
Når: Kl. 10.30-12.30