Klima- og forurensningsdirektoratet

Mot løsning i EE-avfallssaken

Pressemelding   •   nov 04, 2010 16:42 CET

En samlet returavfallsbransje ble enig med Klif om å snu hver stein for at innsamlingssystemet er oppe og går i løpet av neste uke igjen.

Fire løsningsorienterte returselskaper var tydelige overfor Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) på at de samlet sett har en plikt til å hente inn alt EE-avfall som har hopet seg opp i de kommunale mottakene.

– Vi er veldig fornøyd med at bransjen i ettermiddag har jobbet for å finne en løsning, sier avdelingsdirektør Marit Kjeldby i Klif.

Vil følge med

Hun er samtidig tydelig på at Klif ikke vil slå seg til ro med dette.

– Vi vil følge situasjonen nøye fremover for å sikre at alt EE-avfall blir innsamlet og blir håndtert på en måte som ikke blir en trussel for miljøet, sier Marit Kjeldby.

Vil samle inn EE-avfall

Klif har vært alvorlig bekymret for at returordningen for EE-avfall var i ferd med å bli skadelidende. Dette på grunn av at noen av returselskapene ikke tok sitt ansvar for at alt avfallet samles inn til forsvarlig behandling.

– På møtet i dag har en samlet returselskapsbransje tatt tak i den alvorlige situasjonen. De ber samtidig kommunene som sitter inne med EE-avfall, om å ta kontakt hvis ikke de har en løsning på det opphopede avfallet i løpet av neste uke, sier Marit Kjeldby.

Flere møter

Klif har i tillegg til to møter med returselskapene, også møtt Avfall Norge, Norsk Industri og representanter fra innsamlere og behandlere. De har informert om situasjonen både for kommunale mottak, innsamlere og behandlere av EE-avfall.

Klif var etter møtene alvorlig bekymret for at returordningen var i ferd med å bli skadelidende som helhet. Dette fordi returselskapene ikke tok sitt ansvar for at alt EE-avfall samles inn til forsvarlig behandling.

Økt fare

– Vi har vært i en situasjon der EE avfallet har hopet seg opp i kommunene. Det har vært vanskelig å finne gode lagringsforhold. Dette medfører økt fare for miljøforurensning. Nå ser det derimot ut til at EE-avfallssaken nærmer seg en løsning, sier avdelingsdirektør Marit Kjeldby i Klif.

Spørsmål kan rettes til: