Kronprinsparets Fond

Mottok 500.000 kroner fra Kronprinsparets Fond

Pressemelding   •   des 18, 2013 07:00 CET


I går arrangerte Arbeidsinstituttet i Buskerud (AiB) en dag med aksjonsforskningsarbeid rundt styrkebasert læring; en metode som fokuserer på positiv psykologi. Med fylkesmann Helen Bjørnøy, fylkesordfører Morten Eriksrud og fylkesutdanningssjefen til stede, fikk instituttet også overlevert en sjekk på en halv million kroner fra Kronprinsparets Fond.
- Vi ønsker å bidra aktivt til at alle ungdommene i Buskerud rekrutteres og beholdes i videregående opplæring, og at alle gjennomfører opplæringen med best mulig resultat. At Kronprinsparets Fond bidrar til dette arbeidet med både økonomisk støtte og konkret arbeid, setter vi selvsagt stor pris på. For oss betyr samarbeidet også stor anerkjennelse av måte vi arbeider på, og denne anerkjennelsen øker engasjementet hos alle, sier leder av Arbeidsinstituttet i Buskerud, Ingebjørg Mæland.


Flere skal fullføre videregående opplæring

30 prosent av elevene i videregående skole faller fra, viser SSBs statistikk som fanger opp alle kullene til og med de som begynte på videregående høsten 2007. Etter fem år har bare 55 prosent av yrkesfagelevene fullført en treårig utdanning. AiB ønsker å øke den generelle kvaliteten i læringsarbeidet. Metoden er den styrkebaserte aksjonsforskningsmodellen fra David Cooperrider, som bygger på positiv psykologi og sosial konstruksjonisme.
- Vi tror det er mulig å benytte alle læringsarenaene; skolen, AiB, fagopplæringen og næringslivet, enda mer fleksibelt. Med større grad av kontinuitet og tett koordinert oppfølging vil det være mulig å beholde ungdommer i formaliserte opplæringsløp. Et tettere samarbeid og økt bevissthet om hvordan vi utløser læringsglede og mestring, vil kunne øke den indre motivasjonen for læring og bedre resultatene for alle i videregående opplæring. Dette vil igjen kunne føre til at flere gjennomfører videregående opplæring, forteller Mæland.


Bidrar med mer enn penger

Kronprinsparets Fond samarbeider tett med sosiale entreprenører som gjør en forskjell for ungdom. De siste årene har Fondet blant annet jobbet med AiB. Fondet bidrar med økonomisk støtte, strategisk rådgivning og arbeid gjennom solide pro bono-partnere, og i tillegg blir de sosiale entreprenørene del av et kompetansenettverksom hvor man deler utfordringer, metodikk og erfaringer.
- Vi synes AIB har gjort et stort stykke arbeid for å bidra helt konkret til at færre ungdommer faller utenfor, at ungdom tar i bruk egne ressurser - og at drømmer går i oppfyllelse. Vi er stolte av å kunne støtte AiB i videreutvikling av instituttet og i arbeidet for og med ungdom, sier daglig leder i Kronprinsparets Fond, Solfrid Flateby.


Det Norske Veritas sier «AiB virker»

Kronprinsparets Fond og Det Norske Veritas har innledet et samarbeid for å måle samfunnsnytte. Målet er å utvikle en modell for rapportering og oppfølging av samfunnsnytteparametere. Et viktig element er å måle og ta høyde for den faktiske opplevde effekten som prosjektene har på enkeltindividene i prosjektene, noe som sjelden inkluderes i denne type målinger.

Resultatet av totalanalysen er ferdige i 2014, men foreløpige resultater for AiB viser svært gode resultater når det gjelder selvopplevd effekt blant ungdommene:

86 % sier «prosjektet er et fint sted å være».
82 % sier de er helt eller delvis enige i påstanden «Jeg føler jeg klarer å sette mål for meg selv»
79% sier de er helt eller delvis enige i påstanden «Jeg jobber hardt for å nå målene mine»
75% sier de er helt eller delvis enige i påstanden «Det går bedre for meg nå enn før jeg begynte i
prosjektet».
75% sier de er helt eller delvis enige i påstanden «Jeg føler meg som en del av samfunnet når jeg er i prosjektet».
71% sier de er helt eller delvis enige i påstanden «For tiden opplever jeg at jeg når målene jeg har satt for meg selv vedrørende skole og jobb»
71 % sier de er helt eller delvis enige i påstanden «Jeg er optimistisk om hva som vil skje meg i jobb eller skole i fremtiden».

Etterundersøkelsene til AIB, som også ble bekreftet av Arbeidsforskningsinstituttets undersøkelse i 2010, forteller at 9 av 10 ungdommer er i positiv aktivitet året etter de har vært i AIB. Ca 80% av ungdommene er vi videregående opplæring eller arbeidet og av disse er ca 70% i videregående opplæring. Dette er oppsiktsvekkende gode resultater.Kronprinsparets Fond ønsker å sette søkelys på ungdomstiden og fange opp unge mennesker som av ulike årsaker risikerer å falle utenfor. Noen mangler sosial kontakt og trygge voksenpersoner. Andre mangler motivasjon og dropper ut av skolen, eller blir av andre årsaker stående på siden av fellesskapet. I ungdomstiden handler ikke tilhørighet nødvendigvis om lengsel etter noen å være sammen med, men om å føle seg som en del av noe. 

Fondet støtter til enhver tid fire prosjekter som mottar økonomisk støtte, og blir en del av kompetansenettverk som deler utfordringer og erfaringer med hverandre. Alle prosjektene har en ambisjon om å gi unge nye arenaer å lykkes på. Fondet skal bidra til at det arbeidet prosjektene gjør blir enda mer synlig i offentligheten, slik at flere kan se verdien av den, bli inspirert og selv gjøre en innsats. For året 2013/2014 støtter Kronprinsparets Fond Pøbelprosjektet, Kjør for livet, Gatekunstakademiet og Arbeidsinstituttet i Buskerud.