Olje- og energidepartementet

Mottok plan for utbygging og drift av Gudrun

Pressemelding   •   feb 24, 2010 10:22 CET

Olje- og energidepartementet mottok i dag plan for utbygging og drift (PUD) for Gudrunfeltet i Nordsjøen. Statoil er operatør for utbyggingen. De andre rettighetshaverne i utvinningstillatelsen er Marathon Petroleum Norge AS og GDF Suez E&P Norge AS. 

- Jeg er glad for at plan for utbygging og drift for Gudrun formelt er overlevert. Dette er et viktig prosjekt for aktivitetsnivået, sysselsettingen og inntektene til samfunnet. Vi vil jobbe hardt fremover for å sikre at Gudrun kan bli behandlet i Stortinget i løpet av vårsesjonen, sa statssekretær Robin Kåss, da han i dag mottok planen fra Statoil.

I forrige uke ble det kjent at partnerne i Gudrun hadde besluttet å bygge ut feltet. I dag ble utbyggingsplanene overrakt til Olje- og energidepartementet.

Gudrun ligger i Nordsjøen om lag 40 kilometer nord for Sleipner. Utvinnbare olje- og gassreserver er anslått til henholdsvis 11,2 millioner og 6,6 milliarder Sm3. Anslaget for totale investeringer er om lag 21 milliarder kroner. Rettighetshaverne planlegger å bygge ut feltet med en selvstendig plattform med olje- og gasseksport via Sleipner og videre til Kårstø. Gudrun har gode miljøløsninger, blant annet vil CO2 bli skilt ut fra gassen og reinjisert i Utsiraformasjonen ved Sleipner. Gudrun-utbyggingen vil lette utviklingen av andre reserver i Sleipner-området. I tillegg vil utbyggingen bedre utnyttelsen av eksisterende infrastruktur på Sleipner og Kårstø.