GK Norge AS

Multiconsult og GK Norge inngår rammeavtale med Statsbygg

Pressemelding   •   nov 29, 2010 08:55 CET

Multiconsult og GK Norge inngår rammeavtale med Statsbygg, region vest. om tilstandsanalyse, energimerking og energivurdering av tekniske anlegg av bygg.

Totalt omhandler avtalen en eiendomsportefølje på nærmere 330.000m2 som skal gjennomgås over en periode på noen år.

- Statsbygg er en viktig kunde og vi er stolte av at de har valgt å samarbeide med Multiconsult og GK Norge, sier Knut Løkkebø i Multiconsult.

Statsbygg utlyste i sommer totalt seks anbudskonkurranser, en for hver av sine regioner.
Syv tilbydere konkurrerte om henholdsvis kontrakten i Vest del Nord og Vest del Sør. Multiconsult og GK Norge vant konkurransene med bakgrunn i godt dokumentert kompetanse innenfor gitte fagområder.

- Samarbeidet mellom Multiconsult og GK ble inngått med bakgrunn i at vi kompletterer hverandre innenfor de etterspurte tjenester. Multiconsult med sin tyngde innenfor tilstandsanalyser og energimerking  og GK innenfor energivurdering og energimerking, forteller Arnulf Pettersen fra GK.

Avtalene har en varighet på 1 år, med opsjon på ytterligere 1 + 1+ 1 år. Partene tar sikte på to pilotgjennomføringer før jul og hovedoppstart på nyåret.


For mer informasjon om Multiconsult, se www.multiconsult.no
For mer informasjon om GK Norge, se www.gk.no


Kontaktpersoner:

Tilbudsleder, Knut Løkkebø, Multiconsult,
telefon 91 84 69 25, e-post knut.lokkebo@multiconsult.no

Fagansvarlig Energi region Nord, Arnulf Pettersen, GK Norge,
telefon 93 23 35 73, e-post: arnulf.pettersen@gk.no

Lenker