Kronprinsparets Fond

MyCall skal gi flere ungdommer muligheter; til aktiviteter, skole og arbeid

Pressemelding   •   mai 10, 2014 14:00 CEST


MyCall inngår samarbeid med Kronprinsparets Fond for å bidra til at ungdom i Norge som enten har falt utenfor samfunnet, eller risikerer å falle utenfor, får muligheten til en ny start og et bedre liv. Samarbeidet skal også fremme mangfold, integrering og aktiviteter for og med ungdom.

- For MyCall er ungdom en viktig ressurs som skal bidra til å bygge morgendagens samfunn. Gjennom våre samfunnsbidrag ønsker vi å «gi flere en sjanse», og samarbeidet med Kronprinsparets Fond bidrar til nettopp dette. For oss går Fondets arbeid og prosjekter hånd i hånd med våre verdier og vår strategi rundt det flerkulturelle samfunnet, satsingen på ungdom og inkludering, sier markedsdirektør i MyCall, Mette Øyen.


Måler samfunnsnytten i prosjektene

Prosjektene i Kronprinsparets Fond har forskjellig metodikk og faglig opplegg, men alle kan vise til svært gode resultater for og med ungdom. Kort fortalt handler det om å bringe ungdom tilbake til utdanning og arbeid, samt å gi alternative mestringsarenaer. En fersk analyse av samfunnsnytten for de fire ungdomsprosjektene i Kronprinsparets Fond viser besparelse for samfunnet på 2,7 milliarder kroner i nåverdi ut i fra deltakere gjennom 2013.  Dette er hovedkonklusjonen i analysen, som er gjennomført av DNV GL, tidligere Det Norske Veritas.

- Vi har flere engasjementer og jobber veldig aktivt med samfunnsansvar, blant annet sammen med Norway Cup, Bislett Games, svømmeskole og allidrettskole, i tillegg til mange små og store prosjekter innen idrett, kultur og musikk. Kronprinsparets Fond ser vi virkelig gjør en forskjell. De er villige til å måle og bli målt, og de er meget engasjerte inn i arbeidet med og for ungdommene. Det finner vi attraktivt, sier Øyen.


Mener MyCall har unik mangfoldskompetanse

Samarbeidet består både av økonomiske bidrag og kompetansegivende bidrag gjennom arbeid for og med mangfold, integrering og samfunnsansvar. Kronprinsparets Fond samarbeider tett med sosiale entreprenører som gjør en forskjell for ungdom. De siste årene har Fondet samarbeidet med Pøbelprosjektet, Kjør for livet, GatekunstAkademiet og Arbeidsinstituttet i Buskerud.

- For oss og våre prosjekter er det veldig fint å få MyCall med på laget. I tillegg til økonomisk støtte, kan de bidra med svært god kompetanse på mangfold, integrering og det flerkulturelle norske samfunnet. Våre prosjekter har mange ungdommer med flerkulturell bakgrunn, og vi har mye vi kan arbeide sammen om, sier daglig leder i Kronprinsparets Fond, Solfrid Flateby.


Om MyCall

- MyCall er ledende aktør på internasjonal mobiltelefoni i Norge. Selskapet ble startet i 2001 som Lebara, og skiftet navn til MyCall i oktober 2012. Selskapet er en del av Tele2s norske virksomhet.

- Visjonen til MyCall er å sikre nærhet til familie og venner i det flerkulturelle samfunnet, gjennom meget lave ringepriser på internasjonale samtaler.

- MyCall sin virksomhet består av mange engasjerte og dyktige medarbeidere fra mer enn 25 ulike land, og nesten 80% av de ansatte har flerkulturell bakgrunn.


Kronprinsparets Fond samarbeider tett med sosiale entreprenører som gjør en forskjell for ungdom. De siste årene har Fondet samarbeidet med Pøbelprosjektet, Kjør for livet, Gatekunstakademiet og Arbeidsinstituttet i Buskerud. Kort fortalt handler det om å bringe ungdom tilbake til utdanning og arbeid, samt gi dem alternative mestringsarenaer.

I april 2014 la DNV GL, tidligere Det Norske Veritas, frem en samfunnsnytteanalyse, som viser at prosjektene i Kronprinsparets Fond sparer samfunnet for 2,7 milliarder kroner.

Kronprinsparets Fond ønsker å sette søkelys på ungdomstiden og fange opp unge mennesker som av ulike årsaker risikerer å falle utenfor. Noen mangler sosial kontakt og trygge voksenpersoner. Andre mangler motivasjon og dropper ut av skolen, eller blir av andre årsaker stående på siden av fellesskapet. I ungdomstiden handler ikke tilhørighet nødvendigvis om lengsel etter noen å være sammen med, men om å føle seg som en del av noe.