Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nå kan du energimerke boligen din

Pressemelding   •   jan 07, 2010 09:02 CET

Alle som vil kan fra 1.januar 2010 enkelt og gratis skaffe seg en energiattest som viser hvor energieffektiv bolig de har. Fra 1. juli i år er energimerking obligatorisk ved salg og utleie av boliger og andre bygninger.
Ved nyttår trådte NVEs forskrift om energimerking av bygg i kraft. Plikten til å merke boliger og yrkesbygg ved salg eller utleie trer i kraft 1. juli 2010. Yrkesbygg over 1000 m2 skal alltid ha gyldig energiattest. Denne merkingen må være gjennomført første gang innen 1. januar 2012.
Selv om det fortsatt er noen måneder til pliktig energimerking innføres i Norge, er det allerede nå mulig å ta i bruk selvangivelsesløsningen på www.energimerking.no . Energiattester som lages i dag vil være gyldige også etter 1. juli.
- NVE oppfordrer alle til å energimerke boligen sin. Finn ut hvor energieffektiv boligen din er, og få tips om tiltak som kan bedre energistandarden, sier Agnar Aas, vassdrags- og energidirektør.
Gjennomført merking gir en energiattest med et energimerke og et oppvarmingsmerke, samt en liste med anbefalte energieffektiviseringstiltak. Energimerket viser hvor energieffektiv boligen er. Karakterskalaen går fra A (best) til G som er laveste karakter. Oppvarmingsmerket viser i hvilken grad bygningen kan benytte ny fornybar energi til oppvarming og varmtvann. Dette vises på en fargeskala fra grønt til rødt.
- Jeg er stolt over at NVE kan tilby en enkel og gratis energimerkeordning. I dag står bygninger for over 40 prosent av Norges totale energibruk. Det langsiktige målet er at merkeordningen skal bidra til å redusere denne energibruken, sier vassdrags- og energidirektør Aas.
I tillegg til å gi dagens boligeiere nyttig informasjon om boligens energistandard, er energiattesten nyttig for alle som vurderer å kjøpe eller å leie ny bolig. NVE oppfordrer alle som er på boligjakt til å spørre etter energiattesten, som gir nyttig informasjon om oppvarming og forventet energibruk.
- Energimerking er et positivt og etterlengtet miljøinitiativ. Når vi er ute i Europa og ser hvilke kostbare løsninger andre land har valgt, er vi glade for at vi i Norge har klart å lage en enkel og gratis løsning som ikke påfører boligeierne nye kostnader, sier Peter Batta, administrerende direktør i Huseiernes Landsforbund.

For ytterligere kommentarer:
Seksjonssjef Birger Bergesen, telefon 22 95 92 29, mobil 90 11 28 38
Medierådgiver Hilde Totland Harket, telefon 22 95 92 78, mobil 92 44 92 75
Les mer om energimerkeordningen og last ned forskriften på www.energimerking.no

Hovedpunkter fra forskriften:
- Alle boliger, fritidsboliger og yrkesbygg som skal selges eller leies ut må ha en energiattest fra 1. juli 2010.

- Yrkesbygg over 1000 m2 må regelmessig merkes og ha resultatet av merkingen synlig oppslått for brukerne av bygningen. Merkingen må senest være gjennomført 1. januar 2012. Yrkesbygg omfatter blant annet næringsbygg som butikker, kontorbygg og kjøpesentra, og offentlige og kommunale bygg som skoler og sykehjem.

- Energiattesten inneholder et energimerke og et oppvarmingsmerke

- Karakterskalaen for energimerket strekker seg fra A (best) til G (lavest). De aller fleste eksisterende boliger vil få en karakter i den nedre delen av skalaen (E – G). Nye bygninger som tilfredsstiller dagens byggeforskrifter, vil normalt få C eller D, avhengig av effektiviteten til oppvarmingssystemet. Lavenergiboliger vil normalt få B, mens såkalte passivhus med svært lavt energibehov og effektivt oppvarmingssystem vil normalt få A.

- Oppvarmingsmerket viser i hvilken grad bygningen kan benytte ny fornybar energi til oppvarming og varmtvann på en fargeskala fra grønt til rødt.

- Obligatorisk energivurdering av tekniske anlegg som kjelanlegg, klimaanlegg inkludert ventilasjonsanlegg i bygninger over en viss størrelse og engangsvurdering av varmeanlegg inngår også i energimerkeordningen. Energivurderingen vil gi et bedre grunnlag for energioptimal drift og vedlikehold av slike anlegg

- Eksisterende boliger kan merkes av boligeier. For energimerking av yrkesbygg og energivurdering av tekniske anlegg stilles det krav til relevant kompetanse.