Lotteri- og stiftelsestilsynet

Nå kan du søke om nye momskroner

Pressemelding   •   mai 03, 2012 15:46 CEST

Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke om kompensasjon for momsutgifter de hadde til varer og tjenester i 2011. I år skal Lotteri- og stiftelsestilsynet fordele 627 millioner kroner.

I fjor ble 700 søknader om momskompensasjon godkjent, og noen av dem var store landsomfattende organisasjoner med mange underledd. Likevel er det mange som ikke søker om kompensasjonen de har rett på.

- Vi er sikre på at det finnes tusenvis av lag og organisasjoner som kunne søkt om få en del av pengene vi årlig fordeler, sier direktør Atle Hamar i Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Usikker på årsak
Direktør Hamar har ingen sikker forklaring på hvorfor ikke flere i det frivillige Norge søker. Det er på det rene at mange av lagene som ikke søker om momskompensasjon er med i større organisasjoner.

For å kunne søke om momskompensasjon må søkerne være registrert i Frivillighetsregisteret innen søknadsfristen går ut. Underledd som søker gjennom sentralledet sitt, trenger heller ikke i år være registrert i Frivillighetsregisteret.

I år er søknadsfristen 1. september, og målet er at pengene skal bli utbetalt før utgangen av året.

Enklere å søke
I år er det innført to tiltak som skal gjøre det enklere å søke om momskompensasjon. For det første er søknadsfristen forlenget fra 15. august til 1. september. For det andre kan kommunerevisor brukes i de tilfellene der forskriften stiller krav til bruk av godkjent revisor.

Momskompensasjon er et verdifullt bidrag til det frivillige Norge, og summen som fordeles som momskompensasjon øker år for år. Målet er at rammene skal økes til over en milliard kroner.

Fikk ca halvparten
De 700 som fikk godkjent sine søknader i fjor, søkte om til sammen vel 1,2 milliarder kroner. Rammen var på ca. 600 millioner kroner, slik at søkerne fikk utbetalt rundt halvparten. Den såkalte avkortingen var i fjor 49 prosent.