NKI Nettstudier

Nå kan helsepersonell få gratis fagskoleutdanning!

Pressemelding   •   jun 27, 2013 13:30 CEST

Det er et stadig økende behov for helsefagarbeidere. Nå kan du ta godkjente fagskoleutdanninger innen helsefag, og du trenger ikke å betale ett øre for det!

Mangel på faglærte i kommunene
I fjor anslo Helsedirektoratet at det i 2035 vil være en underdekning på nær 57.000 helsefagarbeidere, og at vi trenger minst 20.000 nye helsefagarbeidere i løpet av de neste 8 årene. (”Trenger flere helsefagarbeidere” – Helsedirektoratet, 10.04.2012)

Samhandlingsreformen førte til at mye av ansvaret for blant annet kreftomsorg, demensomsorg og psykisk helsearbeid, som tidligere ble håndtert av fylkessykehusene, nå er overlatt til de enkelte kommunene. Dette skaper et stort behov for faglærte i den enkelte kommune som blant annet krever lokale kreftkoordinatorer og demensteam.

Fagskoleutdanning innen helsefag

NKI Nettstudier tilbyr nå godkjente fagskoleutdanninger innen blant annet kreftomsorg, demensomsorg og psykisk helsearbeid som nettstudier. Utdanningene finansieres med tilskudd fra Helsedirektoratet, og er derfor helt gratis for studentene. - Studiene er aktuelle for blant annet omsorgsarbeidere, hjelpepleiere, personer med fagbrev i helsefag fra videregående skole og ufaglærte som har realkompetanse, sier Wenche Halvorsen Administrerende direktør hos NKI Nettstudier. Fagskoleutdanning bidrar til å heve det formelle utdanningsnivået i helsesektoren og kan gi høyere lønn og bidra til bedre stillingsbrøker for ansatte i deltidsstillinger.

Ved å ta utdanningen som nettstudium, i kombinasjon med praksis på egen arbeidsplass, kan studentene ta en fullstendig fagskoleutdanning uten å måtte ta permisjon fra jobben.

Opptak gjøres fortløpende og interesserte kan henvende seg til NKI Nettstudier eller gå inn på nki.no. Mer informasjon om gratis fagskoleutdanning innen helsefag finner du på NKIs nettsider.

Nettstudier, et godt alternativ
Nettstudier er et godt alternativ til tradisjonell stedbasert utdanning. Nettstudenter jobber ikke alene, de har kontakt med personlige veileder ved skolen, faglærere og andre studenter. Dette er en enkel og tidsriktig måte å kommunisere på, og noe de fleste allerede kjenner til gjennom sosiale media.

Om NKI Nettstudier
NKI Nettstudier ble etablert i Norge i 1959. I løpet av de siste 50 årene har skolen vært igjennom en utvikling fra brevskole til å være nordens største nettskole. Mellom 12 - 14000 studenter studerer nå til enhver tid hos NKI Nettstudier.