Utlendingsdirektoratet (UDI),

Nå kan referansepersoner bruke Søknad på nett

Pressemelding   •   nov 29, 2011 12:07 CET

Hvis du er oppgitt som referanse i en søknad om visum eller oppholdstillatelse, kan du nå bekrefte opplysninger, registrere tilleggsopplysninger og betale gebyr for søkeren på nettet.
 

Referansepersoner kan være representanter for norsk arbeidsgiver eller studiested, eller privatpersoner med norsk fødselsnummer.

Søknad på nett er en selvbetjeningsløsning på Internett hvor søkere kan registrere sin søknad om visum, oppholdstillatelse for arbeid og utdanning, familieinnvandring, permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap.

Referansens rolle

Når en person er oppgitt som referanse, vil han eller hun få en e-post fra Søknad på nett med beskjed om dette. E-posten har en lenke til Søknad på nett. Der logger man seg inn som referanse. Altinn/MinID benyttes til å bekrefte identiteten til referansepersonen.

Referansen kan bekrefte opplysninger, registrere tilleggsopplysninger og betale søknadsgebyret for søkeren. Men det er alltid søkeren selv som starter og avslutter søknadsprosessen, og det er søkeren som må møte hos politiet eller utenriksstasjonen med øvrige søknadsdokumenter. Unntatt for denne regelen er arbeidsgiver med fullmakt.

Skjemaer

Som referanseperson har du tilgang til å bekrefte opplysninger gjennom følgende skjemaer i Søknad på nett:

For arbeidsgiver - Arbeidstilbud og kontrakt for medarbeider i humanitær, ideell eller religiøs organisasjon.
For vertsfamilie - Au pair-kontrakt og informasjonsskriv.
For studiested - Bekreftelse av opptak
For familiemedlemmer i Norge - Bekreftelse av opplysninger gitt i søknad om familiegjenforening, og garanti-skjema for opphold.
For visum - Garantiskjema for besøk. Garantist må fortsatt møte hos politiet for å få stemplet skjemaet.

Søker skriver ut skjema som er fylt ut av referanseperson i Søknad på nett, signerer og tar dette med til oppmøte enten på utenriksstasjonen eller hos politiet.

Arbeidsgivere og studiesteder

For at søkeren skal kunne benytte seg av referansefunksjonaliteten, må arbeidsgiver eller studiestedet informere søker om virksomhetens organisasjonsnummer, kontaktperson og e-post adresse til kontaktpersonen.

Virksomhetens kontaktperson må også være tildelt rettigheter i Altinn for å kunne representere virksomheten som referanseperson. Tildeling av rettigheter i Altinn gjøres av daglig leder, styreleder eller tilsvarende i virksomheten.