Kronprinsparets Fond

Nå lanseres sesong 2 av dokumentarserien «Nye Forbilder»!

Pressemelding   •   mar 06, 2015 12:00 CET


I mars i fjor lanserte ungdomsorganisasjonen VIBRO en filmserie om suksessfulle ungdommer med multikulturell bakgrunn. Nå lanseres sesong to av den populære dokumentarserien «Nye forbilder». Ønsket er å inspirere til diskusjon og debatt – samt skape flere samfunnsengasjerte ungdommer. I forbindelse med lanseringen blir det filmvisning, debatt og konsert.

- Dette blir veldig gøy! Alt er selvsagt gratis, og vi håper vi fyller Parkteatret med engasjerte ungdommer. Det er artister som NO1DA, Bajo, Arshad Maoimouni, OMVR og Arif som skal spille, vi skal vise en episode av forbildene våre fra sesong to, og vi skal engasjere gjennom debatt, sier gründer og daglig leder, Fredrik Mosis i VIBRO.


Gratisarrangementet (ingen påmelding) er på
Parkteatret i Oslo
21.mars klokken 17:30-21:00


Skaper debatt blant ungdommer

VIBRO er ungdom som jobber for og med ungdom. Gjennom skolebesøk, prosjektarbeid og en sommerfestival har de klart å nå ut til et stort antall unge, både med minoritetsbakgrunn og etnisk norsk bakgrunn.

- Vi har besøkt mange skoler i storefriminuttene og vist dokumentarfilmene våre, og ledet debatter i etterkant. Vi vil takke alle skolene som hadde lyst til at vi skulle komme på besøk for å øke den multikulturelle forståelsen hos deres elever, samt motivere og skape debatt rundt emner som opptar alle elever. Vi håper mange har lyst til at VIBRO kommer på besøk igjen også, nå som sesong to lanseres, sier Fredrik.


Festival, magasin og kunstutstilling

Dokumentarserien «Nye forbilder» fremmer suksessfulle unge med minoritetsbakgrunn gjennom videoer og bilder. Dokumentarserien tar et oppgjør med medias ofte negative vinkling på minoritetsungdom, og skal inspirere til diskusjon og debatt. VIBRO planlegger både også ny festival, utgivelse av magasin og kunstutstilling, og utvikling av verktøy til skoler for bruk av filmene.


Hvem er VIBRO?

VIBRO kartlegger og tar tak i samfunns-utfordringer sammen med ungdom, jobber for et bedre multikulturelt samfunn – og representerer et stort mangfold i bakgrunn, utdanning, erfaring og fremtidsdrømmer. VIBRO står for «Vi bryr oss».

VISJONEN til VIBRO er: «Alle ungdommer skal være samfunnsengasjerte, ha tro på seg selv, og innse sitt eget potensial»

Les mer og se dokumentarserien fra sesong 1 på www.vibro.no.


ytterligere informasjon eller ønske om intervju:

Daglig leder i VIBRO; Fredrik Mosis, post@vibro.no, tlf. 976 17 305
Daglig leder i Kronprinsparets Fond; Solfrid Flateby, solfrid@kppfond.no, tlf. 900 35 897


Kronprinsparets Fond er et annerledes Fond som skal bidra til at ungdom i Norge har et godt liv, at det blir færre som faller «utenfor», at ungdom tar i bruk egne ressurser - og at deres drømmer går i oppfyllelse. Dette gjør vi gjennom tett samarbeid med sosiale entreprenører: Trivselsleder (aktivitet og inkludering), Arbeidsinstituttet i Buskerud (gjennomføring av vgs), Pøbelprosjektet (ungdom tilbake til skole og i arbeid) og VIBRO (samfunnsengasjert ungdom som jobber for og med ungdom). Kort fortalt handler det om å bringe ungdom tilbake til utdanning og arbeid, samt gi dem alternative mestringsarenaer.

En analyse av samfunnsnytten for ungdomsprosjektene i Kronprinsparets Fond viser en besparelse for samfunnet på 2,7 milliarder kroner (DNV GL, tidligere Det Norske Veritas, april 2014)