Norges speiderforbund

Nå starter jubileumsfeiringen!

Pressemelding   •   feb 22, 2011 08:54 CET

Helt siden oppstarten av Norsk Speidergut-forbund våren 1911 har det vært drevet organisert speiderarbeid i Norge, og i dag, 22. februar 2011, starter feiringen av en bevegelse i vekst.

Mer enn 30 000 speidere i lokale grupper over hele landet feirer i år at norsk speiding er 100 år.

-Vi skal bruke jubileet både til å se bakover på hva speiding har betydd for så mange mennesker, vi skal se rundt oss og være oss bevisst hvilken rolle speiding spiller i samfunnet, og ikke minst skal vi se framover mot de neste 100 årene med speiding! sier Solveig Schytz, styreleder i Norges speiderforbund.

Starter på “Tenkedagen”
Feiringen starter 22. februar fordi dette er en internasjonal speiderdag som kalles “Tenkedagen”. Både speiderens grunnlegger internasjonalt, Robert Baden-Powell, og hans kone Olave var født på denne datoen, og speidere over hele verden bruker dagen til å tenke litt ekstra på andre speidere.

­­­­­

Medlemstallet vokser
Speiderbevegelsen har globalt ca. 40 millioner registrerte medlemmer, noe som gjør det til en av verdens største barne- og ungdomsorganisasjoner. Bortsett fra seks land, hvor myndighetene ikke tillater at det drives speiderarbeid, så finnes det speidere i absolutt alle land i verden.

Etter en periode med lavere medlemstall har speiderbevegelsen i Norge de siste tre-fire årene hatt medlemsvekst, og møter et nytt århundre med erkjennelsen av at stadig flere barn og unge ønsker å bli med i speideren. Et aktivt friluftsliv, gode opplevelser, og omtanke for naturen og miljøet er minst like aktuelt nå som for 100 år siden.

- Samfunnet har endret seg mye i løpet av 100 år, men speideridéene er fortsatt de samme, ikke minst fokuset på friluftsliv og opplevelser. Vi ser i dag en økende interesse for friluftsliv. Nyere undersøkelser viser at også de som til vanlig er passive, ønsker å utøve friluftsliv. Dette er en utfordring som speiderne gjerne tar, sier Anne Sjømæling, landssjef i Norges KFUK-KFUM-speidere.

Lokal feiring over hele landet
I Norge vil 100-årsmarkeringen foregå lokalt i speidergruppene over hele landet, akkurat slik det meste av speiderarbeidet ellers gjør. De fleste stedene inkluderer speiderne lokalbefolkningen i feiringen, gjerne med et friluftsarrangement som er åpent for alle.

Kontaktperson(er):

Landssjef Norges KFUK-KFUM-speidere - Anne Sjømæling Telefon:91576305 Mobil:
E-post:anne.sl@c2i.net Generalsekretær - Karen Johanne Strømstad Telefon:95236561 Mobil:95236561 E-post:karen.johanne.stromstad@speiding.no Speidersjef (styreleder) Norges speiderforbund - Solveig Schytz Telefon:41626822 Mobil:
E-post:solveig@schytz.no Fung. generalsekretær Norges KFUK-KFUM-speidere - Svein Olav Ekvik Telefon:22 99 15 60 Mobil:
E-post:svein.olav@kfuk-kfum-speiderne.no

Lenker