Abelia

Næringslivet tåler en ny finanskrise

Pressemelding   •   jun 21, 2011 10:45 CEST

Statsminister Jens Stoltenberg advarer mot faren for økonomiske tilbakeslag i Norge. – Statsministeren behøver ikke bekymre seg, sier sjefanalytiker Rune Foshaug i Abelia. - Næringslivet i dag er både mer robust og kunnskapsbasert enn det som gikk inn i forrige finanskrise, sier Foshaug.

Abelias konjunkturbarometer juni 2011

Abelias konjunkturbarometer viser at norsk økonomi er mer robust og framtidsrettet, og tåler en eventuell ny krise. Nedganger enkelte næringer kan oppleve vil føre til en nødvendig omstilling. - En stor kunnskapsnæring er en forutsetning for et konkurransedyktig Norge, sier Foshaug. Kunnskapsnæringen står for en økende andel av samfunnets sysselsetting og verdiskaping.

- Innretningen på regjeringens krisepakke under finanskrisen bidro til at nedturen for kunnskapsnæringen ble mindre enn den ellers ville ha blitt, sier Foshaug.  Kunnskapsbedriftene var gjennomgående mer positiv til markedssituasjonen før, under og etter finanskrisen enn andre næringer. Veksten i sysselsetting og i antall bedrifter det siste året viser at kunnskapsnæringen har styrket sin posisjon i norsk økonomi. Prognosene for veksten i sysselsettingen i kunnskapsnæringen på 3 % i 2011 og 4 % i 2012 er også betydelig høyere enn næringslivet for øvrig, sier Foshaug.

- Norsk økonomi har de siste 20 årene gjennomgått en betydelig transformasjon. Kunnskapsnæringen har siden 1990 vokst med ca 200 000 sysselsatte, og er nå den største arbeidsgiveren i privat sektor med over 500 000 ansatte, sier Foshaug. Sysselsettingen innenfor naturbaserte og lavteknologiske næringer har i samme periode sunket dramatisk.

- Kunnskapsnæringens vekst har bidratt til at kunnskaps- og teknologiintensiteten de siste 20 årene har økt betraktelig i næringer som bl.a. industri, varehandel, olje/gass og bygg og anlegg, sier Foshaug.

Andre hovedpunkter fra rapporten:

Sysselsettingsutviklingen har slått ulikt ut for ulike kunnskapsnæringer i etterkant av finanskrisen.

-          Finans- og forsikringsnæringen viser nå en klar oppgang i sysselsettingen etter en nedgang i 2009 og først del av 2010. Det samme gjelder for næringen informasjon og kommunikasjon.

-          Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting (rådgivere og konsulenter etc.) har hatt en jevn nedgang i sysselsettingen siden 2009 og gjennom 2010 til 1. kvartal 2011. Forventer nå en sterk vekst de neste 2 årene.

Fra 1. kvartal 2010 til 1. kvartal 2011 har det gjennomgående vært en økende omsetning og verdiskaping i kunnskapsnæringen.

- Unntaket er telekommunikasjon som har fått redusert verdiskapingen i gjeldende periode som følge av prisnedgang og meget moderat vekst i omsetningen, kombinert med en prisoppgang på verdien av innsatsvarer og innsatstjenester.

Kontaktperson(er):

Administrerende direktør - Paul Chaffey Telefon:91643863 Mobil:
E-post:Paul.chaffey@abelia.no sjefsanalytiker - Rune Foshaug Telefon:951 42 636 Mobil:
E-post:Rune.Foshaug@abelia.no

Lenker

Vedlegg