NHO

Næringslivets Karakterbok - Gir karakterer til de rødgrønne

Pressemelding   •   sep 28, 2010 08:54 CEST

NHO har vurdert regjeringens innsats gjennom 5 år: - Næringslivets samlede karakter for regjeringen er en 3-er, sier NHO-sjef John G. Bernander.

17. oktober 2010 har Stoltenberg II-regjeringen sittet i 5 år. NHO oppsummerer derfor næringslivets vurderinger av hvordan politikken overfor norske bedrifter har utviklet seg under 5 år med de rødgrønne.

- På tross av positive utviklingstrekk, er hovedbildet en forverring av rammevilkårene for norske bedrifter etter fem år med rødgrønn regjering. Derfor blir også næringslivets samlede karakter for regjeringens innsats en 3-er, sier NHOs administrerende direktør John G. Bernander.

Næringslivet gir regjeringen anerkjennelse for at Norge har klart seg godt gjennom finanskrisen. Sysselsettingen er høy, samferdselsbevilgningene har fått et etterlengtet løft og Norge fører en aktiv politikk internasjonalt.

Samtidig er den internasjonale konkurranseevnen svekket for norske bedrifter. Skatter og avgifter har utviklet seg i feil retning og det har blitt tyngre for norske private eiere. Resultatene i skolen er middels, energi- og klimapolitikken er defensiv og lite realistisk, og moderniseringen av offentlig sektor har stoppet opp.

- I det hele tatt er reformiveren fra Stoltenberg I-regjeringen borte. Det ble da gjennomført store og viktige reformer som innføring av handlingsregelen, og reformer av merverdiavgiftssystemet, helsevesenet, politiet og forsvaret. De rødgrønne ser verken ut til å ha vilje eller evne til å gjennomføre større, nødven¬dige samfunnsreformer slik det var tilfelle i den første Stoltenberg-regjeringen, sier Bernander.

10 viktige områder for næringslivet

NHOs har satt karakterer innenfor hvert av de 10 politikkområdene NHO vurderte som viktigst for næringslivet foran Stortingsvalgene i 2005 og 2009.

NHO har vurdert hvorvidt forholdene har blitt bedre eller dårligere for næringslivet på disse 5 årene, og om regjeringen har benyttet det økonomiske handlingsrommet til å forbedre vilkårene for norske bedrifter og arbeidsplasser. Det er videre vurdert i hvor stor grad regjeringen har gjennomført viktige tiltak fremmet av næringslivet. Hvorvidt regjeringen har oppfylt egne løfter eller ikke, er derimot ikke tillagt vekt. Intensjoner og løfter fremover er heller ikke vurdert. Vi har gitt karakterene på skalaen fra 1-6, der 6 er beste karakter.

For ytterligere informasjon:
Informasjonsdirektør Rune Nøstvik
Telefon: 91670452
E-post: rune.nostvik@nho.no

Vedlegg