Ipsos Norge

Næringslivsavisene og fagbladene har et sterkt grep om beslutningstakerne

Pressemelding   •   jun 08, 2015 10:58 CEST

Ipsos MMI Fagpresseundersøkelsen er Norges viktigste undersøkelse for å følge utviklingen av lesevaner blant ledere i norsk næringsliv og offentlig sektor.

Ipsos MMIs Fagpresse Lederundersøkelse 2015 viser at de tradisjonsrike næringslivsavisene og fagbladene har et sterkt grep på leserne gjennom sine totale tilbud med både papir og digitalt innhold.
 
Til tross for en kraftig økning i fagrelatert- og næringslivsstoff gjennom ulike kanaler og fra ulike innholdsleverandører, har de tradisjonelle næringslivsavisene og fagbladene en økning i sin totallesing på 6 %. Økningen skyldes fortsatt vekst i digital lesing som nå står for 44 % av den totale lesingen målt i årets Fagpresseundersøkelse, forteller seniorkonsulent Bente Dahlum som er ansvarlig for gjennomføringen.
 
Hos ledere over 45 år er det stadig flere som opplever næringslivsavisene og fagpressen som relevant, og årets resultater viser en økning både for papir- og digital lesing i denne alderssegmentet. Her er det spesielt ledere i alderen 45-54 år som skiller seg ut blant storforbrukerne med total økning i sitt mediekonsum på alle plattformer. De er fortsatt lojale lesere av papirutgaven, og har kraftig vekst i digital lesing med totalt 15 % økt lesing i denne gruppen sammenlignet med 2014. Ledere i dette segmentet sitter gjerne høyt oppe i organisasjonen med stor makt og innflytelse, og er en viktig målgruppe både for annonsører og medier. At fagpressen i tillegg fremstår som en kanal med høy tillit er dermed en viktig parameter for de som ønsker å kommunisere med denne målgruppen.
 
Det er imidlertid viktig for mediene å ta inn over seg at de taper terreng hos de yngre lederne, sier Dahlum. Generasjonsskillet i mediekonsum, som fremstår i mediebildet generelt, gjelder også blant ledere. En kraftig nedgang i papirlesing på 26 % for ledere under 44 år, gir en nedgang i total lesing på 6 %. Dette viser tydelig at dette segmentet orienterer seg i andre kanaler enn de mer etablerte som dekkes i undersøkelsen. For å få bedre grep om denne målgruppen er det viktig å finne partnerskap i de kanalene der disse målgruppene beveger seg, og således synliggjøre hvordan fagbladene og næringslivsavisene kan være en relevant informasjonskilde også for disse i fremtiden.
 
 
Utvikling, lesing i prosent (%)

28 titler (2014-2015)Alle ledereUnder 44 år45-55 år55 år+
Papir-4 %-26 %4 %0,6 %
Digitalt (dag)5 %-7 %13 %10 %
Total lesing*6 %-6 %15 %8 %

 *Merk! For mediets totale dekningstall er den digitale lesing basert på samme utgivelsesperiode som for papirutgaven: VG = lest papirutgaven i går eller lest VG digitalt i går, Ukeavisen Ledelse =lest papirutgaven siste 7 dager eller lest digitalt siste 7 dager. Enkelte titler har ikke egen nettside, og vil således ikke få tillegg I det totale lesertallet.


 
Totale lesertall for noen av de største avisene og fagbladene – nettokombinasjonsdekning: print og digital lesing, tall i tusen (000)
 
Målgruppe: Ledere/beslutningstakere i privat og offentlig sektor i Norge. 2.800 intervju, beregnet populasjon på 508.000 ledere.
 

Total lesing (papir/digitalt)20142015
Ledere totalt (populasjon)498508
VG330324
Dagbladet216224
Dagens Næringsliv195194
Aftenposten Morgenutgave198193
Kapital m/ Hegnar*84140
Teknisk Ukeblad97117
n by Norwegian6895
Finansavisen m/ Hegnar6992
Byggeindustrien5863
PC World i CW4740
Kommunal Rapport3639
Anlegg og Transport3737

*Hegnar inngikk ikke i tallene fra 2014

Om Ipsos MMI Fagpresseundersøkelsen:
 
Tilgjengelige rapporter om ledere/beslutningstakere:
 
- Ipsos MMI Fagpresseundersøkelsen 2015: Norges viktigste undersøkelse for å følge utviklingen av lesevaner (PAPIR og PAPIR/DIGITALT) blant ledere i norsk næringsliv og offentlig sektor og deres innkjøpsmyndighet.
 
- Internett & Ledere 2015 (del 1): Ledernes rene digitale lesing, med trend og utvikling
 
- Internett & Ledere 2015 (del 2): Markedsrapport som kartlegger ledernes nettvaner, netthandel, sosiale medier og mobilbruk. Trender fra 2014.
 
- Ledernes Mediedøgn 2015 (ny): Rapporten gir et oversiktlig bilde av hvilke mediekanaler norske ledere bruker i løpet av et gjennomsnittlig døgn, og hvor mye tid de bruker. Rapporten ser på bruk fordelt på de «tradisjonelle» plattformene (papir, TV-skjerm, avspiller) og på de digitale plattformene (PC, nettbrett,mobil).


 
Norges ledende undersøkelse for kartlegging av leservaner, beslutningsmyndighet og forbruk blant LEDERE i privat og offentlig sektor i Norge. Den foretas årlig, og omfatter drøyt 3.000 intervju med personer i ledende stillinger innenfor næringsliv og offentlig virksomhet, høy svarprosent (61 %). (Beregnet populasjon på 498.000 ledere) Utvalget er landsrepresentativt for norske ledere. Undersøkelsen i 2014 er foretatt i perioden oktober 2013 til april 2014. 


Kontakt:


Bente Dahlum - 950 79 057

Ipsos MMI er en av Norges ledende analyse- og innsiktsbyråer. Vi er en del av det internasjonale analysekonsernet Ipsos med kontorer i 87 land. Vi hjelper våre kunder med innsikt og beslutningsunderlag for å utvikle forretningsstrategier og ta de riktige avgjørelsene.

Ipsos MMI