Statistisk sentralbyrå SSB

Næringslivstjenester og omsetning og drift av fast eiendom, omsetningsindeks, 4. kvartal 2009. Foreløpige tall

Pressemelding   •   feb 25, 2010 10:05 CET

Arbeidskrafttjenester mest ned

Bedriftene innenfor næringshovedområdet forretningsmessig tjenesteyting
hadde en nedgang i omsetningen på 9,9 prosent fra 4. kvartal 2008 til 4.
kvartal 2009. Omsetningen innenfor arbeidskrafttjenester gikk mest ned i
denne perioden, med 22,0 prosent.

Fra 2008 til 2009 gikk omsetningen innenfor forretningsmessig tjenesteyting
ned med 6,5 prosent.

[Figur: Næringslivstjenester og omsetning og drift av fast eiendom.
2005=100]

Nedgang for juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting

Innenfor faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting var det en nedgang
i omsetningen på 10,1 prosent fra 4. kvartal 2008 til 4. kvartal 2009.
Samlet omsetning innenfor juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting gikk
ned 2,3 prosent. Størst nedgang hadde bedriftene innenfor annonse- og
reklamevirksomhet, 14,1 prosent. Bedriftene som driver med forskning og
utviklingsarbeid, hadde en nedgang i omsetningen på 13,3 prosent.

Fra 2008 til 2009 var det en nedgang i omsetningen innenfor faglig,
vitenskapelig og teknisk tjenesteyting på 3,8 prosent.

Samlet omsetning innenfor næringshovedområdet omsetning og drift av fast
eiendom økte med 8,8 prosent fra 4. kvartal 2008 til 4. kvartal 2009.
Samlet vekst fra 2008 til 2009 var på 10,2 prosent.

[Tabell: Omsetningsindeks. Næringslivstjenester og omsetning og drift av
fast eiendom. Verdiindeks. 2005=100]

Viktig melding: Overgang til ny næringsklassifisering

Fra januar 2009 brukes en ny versjon av norsk Standard for
næringsgruppering (SN2007), en nomenklatur for klassifisering av bedrifter
og foretak i ulike næringer. Omsetningsstatistikken for eiendomsdrift,
forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet påvirkes fra og med
frigivingen av tallene for 1. kvartal 2009. En av de største endringene er
at det nåværende næringshovedområdet splittes i tre nye
næringshovedområder:

1) omsetning og drift av fast eiendom

2) faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting

3) forretningsmessig tjenesteyting

Videre blir utvikling og salg av egen fast eiendom en del av bygge- og
anleggsvirksomheten. Veterinærtjenester inngår som en del av det nye
næringshovedområdet faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting. For
generell informasjon om overgang til ny standard, klikk her.


http://www.ssb.no/efuoi/