Statistisk sentralbyrå SSB

Næringslivstjenester, prisindekser, 4. kvartal 2009

Pressemelding   •   feb 19, 2010 10:16 CET

Lavere prisvekst for juridiske tjenester
Prisene for juridiske tjenester økte med 3,0 prosent fra 4. kvartal 2008 til 4. kvartal 2009. Dette er den laveste årlige prisveksten som er registrert siden 2005 da Statistisk sentralbyrå startet innsamling av prisopplysinger for denne næringen.

Fra 3. til 4. kvartal i fjor var prisveksten for juridiske tjenester på 0,3 prosent.

Fortsatt prisøkning for regnskaps- og revisjonstjenester
Prisene for regnskaps- og revisjonstjenester økte med 3,8 prosent fra 4. kvartal 2008 til 4. kvartal 2009. Sammenlignet med forrige kvartal steg prisene med 1,3 prosent, og økningen var størst for revisjonstjenester.

Høyere prisvekst for bedriftsrådgivning
Etter en periode med lav vekst i bedriftsrådgivningsprisene, steg de med 2,4 prosent fra 4. kvartal 2008 til 4. kvartal 2009. Fra 3. til 4. kvartal 2009 steg prisene med 2,0 prosent.

[Figur: Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting. 2006=100]

[Figur: Forretningsmessig tjenesteyting. 2006=100]

Fortsatt lav vekst i prisene for arkitekttjenester
Fra 4. kvartal 2008 til 4. kvartal 2009 økte prisene på arkitekttjenester med 2,5 prosent. Dette er den laveste veksten siden indeksen ble publisert for første gang i 2001. Fra 3. kvartal til 4. kvartal 2009 økte prisene med 0,6 prosent.

Arbeidskrafttjenester
Prisene for arbeidskrafttjenester steg fra 4. kvartal 2008 til 4. kvartal 2009 med 3,2 prosent. Fra 3. til 4. kvartal 2009 gikk imidlertid prisene ned med 0,1 prosent. For denne næringen utgjør utleie av arbeidskraft rundt 95 prosent av den totale omsetningen.

Forventet nedgang i prisene for bilutleie etter sommeren
Fra 3. til 4. kvartal 2009 gikk prisene på bilutleie ned med 3,1 prosent. Denne nedgangen skyldes høyere priser i sommerkvartalet. Fra 4. kvartal 2008 til 4. kvartal 2009 har prisene steget med 5,0 prosent. I denne perioden er det i hovedsak de private kundene som har en høy prisvekst, med
en økning på 11,4 prosent.

Større vekst i prisene for rengjøringstjenester
Årsveksten for rengjøringstjenester, fra 4. kvartal 2008 til 4. kvartal 2009, var 4,0 prosent. Dette er den høyeste årsveksten i 2009. Det var ingen endring i prisene fra 3. til 4. kvartal 2009.

[Tabell: Næringslivstjenester, prisindekser 4. kvartal 2009. 2006=100]


http://www.ssb.no/tpinaering/