Nofima

Nærmer seg den optimale torskeforpakningen

Pressemelding   •   feb 23, 2016 15:27 CET

Ved å kartlegge i detalj bakteriene som i størst grad reduserer ferskhetsgraden i torsk, har forsker Anlaug Ådland Hansen og hennes kollegaer funnet ut hvordan man ved hjelp pakkemetode og emballasje kan forlenge hylletiden i butikk for et fersk torskeprodukt med opp mot 20 prosent.

– Dette er viktig bidrag til blant annet å redusere det enorme matsvinnet vi har i Norge. Forskningen vår kan bidra til at butikkene i større grad klarer å bevare kvaliteten på produktet i hyllene, og dermed øke sjansen for at det blir kjøpt og spist, forklarer hun.

Kjøtt og fisk i Norge emballeres normalt med en pakkegass bestående av 60 prosent karbondioksin og 40 prosent nitrogen. Denne blandingen har ikke gitt like god effekt på spesielt en av bakteriene som følger torsk, Photobacterium, sammenliknet med andre bakterier. 

– Ved å erstatte nitrogen med høyoksygen oppnådde vi en betydelig bedre holdbarhet, sier forskeren som holder også på å forske seg fram til den optimale forpakningsløsningen for fersk torsk.

– Vi tester både pakkegasser og emballasje. For eksempel måler vi hvor mye av forpakningsgassen som lekker ut undervegs i løpet av produktets lagringstid, og kan i samarbeid med to våre forskningspartnere i CATCH-prosjektet, Tommen Gram og Multivac utvikle enda bedre pakkemetoder for ferske torskeprodukt, sier Anlaug Ådland Hansen.

Fordi torsken har en litt annen kjemisk sammensetning og struktur enn for eksempel laks, er det vanskeligere å få god holdbarhet på torsk enn på laks. I forskningsprosjektet som fortsatt pågår hos Nofima, har forskerne funnet spesielt tre bakterietyper som forringer holdbarheten i torsk, og som de nå forsøker å utvikle flest mulig hindre for.

Den nye kunnskapen kommer fra et stort forskningsprogram om levendelagring, kalt CATCH. Programmet går over fire år og er finansiert med 29 millioner kroner via Bionær-programmet i Norges forskningsråd.

Om Nofima

Matforskningsinstituttet Nofima driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien.

Instituttet har om lag 350 ansatte og en årlig omsetning på rundt 530 millioner kroner.

Nofima AS har hovedkontor i Tromsø, og forskningsvirksomhet i Bergen, Stavanger, Sunndalsøra, Tromsø og på Ås.