NAF

NAF oppfordrer til å nyte en kø

Pressemelding   •   jul 15, 2016 12:15 CEST

I sommer er det mye veiarbeider og mange feriebilister i tillegg til ordinær trafikk. Det kan raskt oppstå køer ved veiarbeidsområder eller andre hendelser som påvirker trafikkbildet. Da er det viktig å puste dypt med magen, finne en god sittestilling og nyte livet mens en har det, sier Jan Ivar Engebretsen, kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Stress i trafikken er trafikkfarlig, både for deg selv, dine medtrafikanter og veiarbeiderne. Derfor er det viktig at alle bilførere lærer seg å nyte en kø. Det er en investering for fremtiden når en står i en kø ved f.eks veiarbeid. Tenk deg hvor fin den veien er neste gang du kjører der.

NAF oppfordrer bilistene til å holde køen og bidra til jevn hastighet som gir bedre trafikksikkerhet. En sterk oppfordring til bilistene er at de tar hensyn til veiarbeiderne. De er der for at vi bilistene skal få bedre og sikre veier, sier Engebretsen.

Det er viktig å planlegge kjøringen, lese trafikkbildet og holde jevn hastighet. I trafikken er jevn fart den beste og sikreste måten å kjøre på, miljøvennlig og økonomisk er det også. Mindre stress i bilkjøringen gir også en helsegevinst, sier Engebretsen.

Man oppnår ikke mye besparelse i tid ved å øke farten, eks. fra 80 km/t til 90 km/t over en strekning på 10 km. Du kommer bare 50 sekunder raskere frem og har kanskje tatt noen sjanser i trafikken, avslutter Engebretsen.

Det er ikke mye tidsbesparelse pr mil ved å øke hastigheten, se tabellen.

Tidsbesparelse pr mil
HastighetHastighetsøkning
90 km/t100 km/t110 km/t
80 km/t50 sek1 min 30 sek2 min3 sek
90 km/t40 sek1 min 13 sek
100 km/t33 sek

Norges Automobil-Forbund er Nordens største interesse- og forbrukerorganisasjon og har over 500 000 medlemmer. Organisasjonen er landsomfattende med 71 lokalavdelinger, 360 ansatte og ca. 2.000 frivillige tillitsvalgte. NAF er en engasjert og markant samfunnsaktør som arbeider aktivt for at norske trafikanter skal kunne reise sikkert, effektivt og miljøvennlig. NAFs virksomhet omfatter kontroll og testing av biler ved 45 NAF-sentre, trafikkopplæring, veihjelp, reise, handel, juridisk bistnad og forbrukerrådgivning m.m. Etter avtale med Vegdirektoratet driver NAF 27 øvingsbaner i Norge.