NAF

NAF vil ha billigere bilforsikring for unge

Pressemelding   •   mai 06, 2016 10:58 CEST

Ungdom krasjer mindre enn før, og bør bli belønnet med billigere forsikring. Ulykkesstatistikken for årene 2013-14 sammenliknet med årene 2009-10 viser at ulykkene er redusert med mer enn 70 prosent for gutter i aldersgruppen 18-24 år, og halvert for jenter. – Trenden er tydelig. Ungdom er mindre utsatt for trafikkulykker enn før. Det er helt urimelig at ungdom skal blir straffet bare fordi de er unge. De bør tvert imot premieres fordi de er flinke, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF. 

NAF mener at forsikringsselskapene nå må senke premiene for ungdom i takt med utviklingen.
– Det er på tide å fjerne ungdomstillegget i forsikringen. Ungdommer er tryggere sjåfører enn før, og bør ikke bli straffet for tidligere kulls trafikksynder, sier Sagedal. 

Dyrt å forsikre ungdom i familiebilen
Det har skjedd en rivende utvikling i sikkerheten og førerstøttesystemene i bilene. Men den typiske «ungdomsbilen» er gjerne av eldre modell. 

- Det er dyrt å forsikre en ung person i en ny bil med fullkasko. Mange velger å kjøpe en rimelig, eldre bil til ungdommen, heller enn å betale ungdomstillegget slik at avkommet kan kjøre familiebilen. Men gamle biler er på langt nær så sikre som nyere biler. Skal vi få bukt med ungdomsulykkene og komme nærmere visjonen om null hardt skadde og drepte i trafikken, må det bli slutt på at ungdom tvinges over i eldre, mindre sikre biler, sier Sagedal. 

Overrepresentert
Tross den gode utviklingen de siste årene, er ungdom, spesielt gutter, overrepresentert i trafikkulykker. Erfaring hos fører, veistandard og bilens sikkerhetsutstyr er alle faktorer som spiller inn på ulykkesstatistikken. 

- Rimeligere forsikring for ungdom kan være med å bidra til at yngre sjåfører heller får bruke familiebilen når de begynner å kjøre selv. Ungdom bør få kjøre den tryggeste bilen, vi har ingen å miste, avslutter Sagedal.

Norges Automobil-Forbund er Nordens største interesse- og forbrukerorganisasjon og har over 500 000 medlemmer. Organisasjonen er landsomfattende med 71 lokalavdelinger, 360 ansatte og ca. 2.000 frivillige tillitsvalgte. NAF er en engasjert og markant samfunnsaktør som arbeider aktivt for at norske trafikanter skal kunne reise sikkert, effektivt og miljøvennlig. NAFs virksomhet omfatter kontroll og testing av biler ved 45 NAF-sentre, trafikkopplæring, veihjelp, reise, handel, juridisk bistnad og forbrukerrådgivning m.m. Etter avtale med Vegdirektoratet driver NAF 27 øvingsbaner i Norge.