NAF

Nasjonal reiseplanlegger: God idé som endelig lykkes?

Pressemelding   •   mai 13, 2016 10:20 CEST

Regjeringen har lansert at de skal lage et statlig selskap som skal sørge for en reiseplanlegger med billettsalg for kollektivreiser i hele landet. – Dette er bra, men det er noen skjær i sjøen. Det er ti år siden en nasjonal reiseplanlegger ble foreslått, og utfordringene har vært store. Vi håper det lykkes denne gangen. Det fortjener norske trafikanter, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

To hovedutfordringer må løses. Den ene utfordringen er rett og slett å få fylkene til å levere sin ruteinformasjon til Rutebanken. Dette er fylkene allerede pålagt å gjøre, men det er for dårlige leveranser. Og uten komplette data blir en planlegger ubrukelig. Statlig organisering vil ikke alene forandre på dette. Den andre utfordringen er at det er en skog av ulike takstsystemer i kollektivselskapene. Dette gjør det vanskelig å lage gode løsninger for å bruke billetter på tvers av selskapene.

- Dette må løses hvis regjeringen skal lykkes. Den første utfordringen er kanskje den vanskeligste. Det må insentiver på plass for å få fylkene til å levere data. Frivilligheten har vært prøvd i mange år, og fylkene leverer ikke som de skal. Det må få konsekvenser når data ikke leveres, sier Sagedal. – Når det gjelder billettsystem kan løsningen være at det besluttes at billettsystemene har en standard. Uten det blir det vanskelig å få til billettløsninger på tvers av fylkene, fortsetter hun.

Det nye selskapet regjeringen lanserer, vil basere seg på funksjonene for salg og billettering som NSB har i dag, og skal overføres til Samferdselsdepartementet i løpet av første halvår 2017. Rutebanken som har vært tenkt som en nasjonal reiseplanlegger, skal også samles i det nye selskapet.

- En beta-versjon skal, etter det vi har hørt, opp og stå om ikke lenge. Så får vi se i 2017 om det nye statlige selskapet har løst flokene og lagd en god reiseplanlegger. Vi er spente på utfallet og håper norske trafikanter får en nasjonal løsning som de fortjener, avslutter Inger Elisabeth Sagedal.

Norges Automobil-Forbund er Nordens største interesse- og forbrukerorganisasjon og har over 500 000 medlemmer. Organisasjonen er landsomfattende med 71 lokalavdelinger, 360 ansatte og ca. 2.000 frivillige tillitsvalgte. NAF er en engasjert og markant samfunnsaktør som arbeider aktivt for at norske trafikanter skal kunne reise sikkert, effektivt og miljøvennlig. NAFs virksomhet omfatter kontroll og testing av biler ved 45 NAF-sentre, trafikkopplæring, veihjelp, reise, handel, juridisk bistnad og forbrukerrådgivning m.m. Etter avtale med Vegdirektoratet driver NAF 27 øvingsbaner i Norge.