Universitetet i Bergen

Naturlig klimavariasjon

Pressemelding   •   okt 22, 2010 09:23 CEST

Francesco S.R. Pausata disputerer fredag 22. oktober 2010 for ph.d.-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen:

”Past climate variability: Model analysis and proxy intercomparison”

Å forstå naturlige klimavariasjoner i fortiden er svært viktig for å forstå dagens og fremtidens klima, og for å skille mellom naturlige og menneskeskapte klimaendringer. I avhandlingen sammenligner Pausata klimamodellsimuleringer med data, såkalte proxier, fra iskjerner, sedimentkjerner og huleavsetninger de siste 21 000 år.

Pausata har skaffet ny kunnskap om den atmosfæriske sirkulasjonsvariasjonen i den nordatlantiske regionen, og viser hvordan variasjonen har forandret seg fra siste istids maksimum for 21 000 år siden og til i dag.

En annen viktig grunn for å studere fortidens klima er å finne pålitelige steder for å kunne fange opp variasjon fra ulike klimastadier. Dette er avgjørende for å kunne forstå bedre hva de ulike dataene viser, og derfor øke vår kunnskap om naturlig klimavariasjon.

I avhandlingen identifiserer Pausata hvilke områder som kan egne seg til å fange opp storskalavariasjon både i dagens klima og i et istids klima. For eksempel er Sørlandet et egnet sted til å fange opp storskalavariasjon i et klima som er vesentlig forskjellig fra i dag. Dette er på grunn av at Sør-Norge er plassert i midten av hovedstormbanene i dagens klima.

Forholdet mellom Nordatlanteren og det sørlige og østlige asiatiske klima ble også adressert. Sør- og Øst-Asia er påvirket av monsun-nedbør, og forandringer i styrken i monsunsystemet har effekt på overlevelse av billioner av mennesker i disse områdene. Avhandlingen viser hvordan hurtige klimaforandringer i Nord Atlanteren kan påvirke styrken på nedbør i den indiske sommer monsunen, mens det derimot ikke har effekt på intensiteten av nedbør over Kina.

Personalia:
Francesco S.R. Pausata ble født i Udine, Italia, 30. september 1982. Han fikk sin bachelorgrad i atmosfærisk fysikk og meteorologi fra Universitetet i Bologna i 2004 og avsluttet sin mastergrad i 2006 ved det samme universitetet. Siden august 2007 har han jobbet med doktorgraden på Geofysisk institutt.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
27.09.2010, kl. 11:15. Oppgitt emne: "The North Atlantic Oscillation: the mechanisms, climate impacts and paleo implications"
Sted: Auditoriet, Geofysisk institutt, Allégaten 70

Tidspunkt og sted for disputasen:
22.10.2010, kl. 10:15, Auditoriet, Geofysisk institutt, Allégaten 70

Kontaktpersoner:
Francesco S.R. Pausata, tlf. 941 34 126, epost: francesco.pausata@uni.no
Mediekontakt Gro Malnes Øvrebø, tlf. 55 58 38 13 (a),
epost: gro.ovrebo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.