NCC AB

NCC bygger Vossapakko 2 for 366 MNOK

Pressemelding   •   nov 08, 2011 15:29 CET

NCC Construction Norge er tildelt kontrakten for Vossapakko 2 i Hordaland. I pakken inngår Vangstunnelen på nærmere 2,5 km. I tillegg skal det bygges ca. 3,6 km vei, samt gang- og sykkelvei, broer, VA-anlegg og el- og tele-anlegg.

Det mest sentrale i prosjektet er Vangstunnelen, som vil sørge for at E16 og mer enn 4.000 kjøretøyer hvert døgn ledes utenom Voss sentrum.

Prosjektet er viktig i arbeidet med å oppgradere stamveinettet mellom Oslo og Bergen.

NCC Construction har levert Vossapakko 1 og har gjennom det arbeidet tilegnet seg god og verdifull kunnskap om området.

- Vi er meget fornøyd med at vi nå er tildelt fortsettelsen på prosjektet. Vossapakko 2 passer vår portefølje svært godt. Våre ressurser i denne regionen har de beste forutsetningene til å løse oppgaven på en profesjonell måte, sier distriktssjef Knut Liavaag i NCC Construction.

Arbeidene vil starte i løpet av november 2011. Frist for ferdigstillelse er desember 2013.

Kontaktpersoner:
Knut Liavaag, distriktssjef NCC Construction Norge, telefon +47 905 48 705
Kommunikasjonssjef Terje Stachnik Hansen, NCC Construction, tlf. + 47 992 16 785

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2010 hadde NCC i Norge en omsetning på 5,3 milliarder kroner og rundt 1 700 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.