NCC AB

NCC innfører miljøkonseptet Grønn byggeplass

Pressemelding   •   nov 09, 2011 09:11 CET

NCC Construction Norge har utviklet et nytt miljøkonsept som skal innføres på alle nye byggeplasser i NCC fra november. Grønn byggeplass tar hensyn til miljøet både på byggeplassen og i selve produksjonen, og pålegger seg selv og underleverandører strengere krav enn dagens lover og forskrifter.

Energieffektive brakker, behovsstyrt belysning og elektrisitet er noen av tiltakene som må innføres for at en byggeplass kan sertifiseres som grønn. Andre tiltak er å ta i bruk miljøvennlige biler og maskiner, begrense antall transporter og håndtere materialer på en miljøvennlig måte.

- Ferdigstilte hus eller bygg kan være miljøvennlige, men like viktig er det at de er bygget på en miljøvennlig måte. Grønn byggeplass setter fokus på hvor mye energi som brukes i selve byggeproduksjonen, forteller Sigrid Strand-Hanssen, leder for Miljø og energi i NCC Construction.

Ved å innføre Grønn byggeplass kan energiforbruket i brakker halveres og avfallskostnadene senkes betraktelig. Byggeplassene blir renere og arbeidsmiljøet bedre. Miljøkonseptet gir også flere fordeler for kunden, som blant annet kan spare energikostnader under bygging.

Satsningen vil være en viktig del av NCCs arbeid med å tilby til klimanøytrale produkter og tjenester.

- NCC har som visjon å være det ledende selskapet innen bærekraftig utvikling – økonomisk, sosialt og miljømessig. Dette ambisjonsnivået gjenspeiles i vårt miljøarbeid og satsningen på vårt egenutviklede miljøkonsept Grønn byggeplass, sier Strand-Hanssen.


Leder for Miljø og energi Sigrid Strand-Hanssen, NCC Construction, tlf. + 47 465 05 299

Kommunikasjonsrådgiver Nina Emilie Pay, NCC Construction, tlf. +47 922 04 141


NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2010 hadde NCC i Norge en omsetning på 5,3 milliarder kroner og rundt 1 700 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.