NCC AB

NCC skal bygge Fossan kraftverk for 62 MNOK

Pressemelding   •   mar 07, 2012 15:20 CET

NCC Construction Norge er tildelt kontrakten for bygging av Fossan kraftverk i Gratangen kommune. Oppdragsgiver er Hålogaland Kraft AS.

Oppdraget består av dam- og inntakskonstruksjoner, ca 1000 lm tunnel, ca 800 lm rør i grøft og en ny kraftstasjon i dagen nede i Gratangsbotn. Det nye kraftverket vil ha en forventet årlig produksjon på 18,3 GWh.

- Vi ser et stort potensiale i denne type småkraftverk i årene som kommer, og er meget fornøyd med å bli tildelt dette oppdraget. Prosjektet passer oss bra da arbeidene består av både fjell og betongarbeider, som er vår kjernekompetanse på anleggssiden sier distriktssjef Tor Nordstrøm.

Fra 1. januar 2012 er alle ny byggeplasser i NCC Construction ”grønne byggeplasser”. Grønn Byggeplass setter blant annet krav til energieffektive løsninger, effektiv avfallshåndtering og bruk av kjemiske produkter. I dette prosjektet vil det bli lagt vekt på god kontakt med berørte naboer da anleggsdriften vil utføres forholdsvis nær bebyggelsen.

Arbeidene vil starte umiddelbart og skal være klar for prøvedrift i april 2013.

Kontaktpersoner:
Distriktssjef Tor Helge Nordstrøm, NCC Construction, tlf. +47 907 80 986 
Kommunikasjonssjef Terje Stachnik Hansen, NCC Construction, tlf. + 47 992 16 785

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2011 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 6,1 milliarder kroner og rundt 2 000 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.