NEAS ASA

NEAS ASA - Kapitalforhøyelse

Pressemelding   •   des 04, 2009 16:23 CET

I ekstraordinær generalforsamling den 21.10.09 ble det besluttet å øke antall aksjer i NEAS ASA med 300 000 stk. Beslutningen ble tatt på bakgrunn av at Thorbjørn Graarud har rett og plikt til å tegne 300 000 aksjer i selskapet i forbindelse med sin tiltredelse som administrerende direktør i selskapet.

Aksjekapitalen ble forhøyet med NOK 300 000 ved utstedelse av 300 000 nye aksjer, hver pålydende NOK 1. Aksjene ble tegnet av Thorbjørn Graarud til en kurs pålydende NOK 12 per aksje. Aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne de nye aksjene i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 ble således besluttet å fravikes.

Endringen ble registrert i Foretaksregisteret 18.11.09. Ny aksjekapital i NEAS ASA er NOK 8 236 719 fordelt på 8 236 719 aksjer, hver pålydende kr 1. Selskapets vedtekter er oppdatert i samsvar med kapitalforhøyelsen. Oppdatert firmaattest følger vedlagt.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:

Finn Rune Kristiansen, Finansdirektør NEAS, +47 95 87 89 03


Om NEAS
NEAS er det ledende norske selskapet innen Facility Management (FM). Selskapet har hovedkontor på Lysaker og avdelingskontorer i Bergen, Trondheim, Kristiansand, Stavanger, Sarpsborg, Gjøvik, Larvik, Skien, Lillestrøm og Stokke i Vestfold.
www.neas.no.