NEAS ASA

NEAS ASA - Opsjonsordning for ledende ansatte

Pressemelding   •   jan 21, 2010 09:46 CET

Styret i NEAS ASA har i dag vedtatt å tildele 250.000 opsjoner til ledende
ansatte i NEAS ASA. Etter denne tildelingen gjenstår 150.000 opsjoner i henhold
til gjeldende fullmakt.

Formålet med opsjonsprogrammet er å fremme langsiktig verdiskapning gjennom å
bidra til økt eierskap hos sentrale ledere i konsernet, og til at ledelsen og
aksjonærene har sammenfallende interesser gjennom eierskap i aksjen.

Hovedvilkårene i opsjonsprogrammet er som følger:

* Innløsningskurs for opsjonene er NOK 12,00.

* Rett til innløsning forutsetter som hovedregel at rettighetshaver har 2 års
opptjeningstid regnet fra tildelingstidspunktet og fortsatt står i uoppsagt
stilling. Innløsning må foretas i løpet av en måned etter avsluttet
opptjeningstid, og minst 50 % av netto gevinst etter skatt skal reinvesteres
i aksjer i NEAS ASA.Tildelingen til primærinnsidere i NEAS ASA fremgår under:

+---------------+-------------------+------------+------------+----------------+
| | | |Totalt | |
| | |Opsjoner |antall | |
|Navn |Stilling |tildelt 20/1|opsjoner |Aksje-beholdning|
+---------------+-------------------+------------+------------+----------------+
|Finn Rune | | | | |
|Kristiansen |Finansdirektør | 50 000 | 50 000 | 53 500 |
+---------------+-------------------+------------+------------+----------------+
| |Direktør Facility | | | |
|* Tor Rønhovde |Management | 50 000 | 50 000 | 147 876 |
+---------------+-------------------+------------+------------+----------------+
|** Anders | | | | |
|Bjerke |Direktør Consulting| 50 000 | 50 000 | 239 173 |
+---------------+-------------------+------------+------------+----------------+
|Eva Aubert |Direktør Operations| 50 000 | 50 000 | 0 |
+---------------+-------------------+------------+------------+----------------+
|Sigurdur |Salgs- og | | | |
|Gardarsson |Markedsdirektør | 50 000 | 50 000 | 0 |
+---------------+-------------------+------------+------------+----------------+

*) Tor Rønhovde har 50 % eierandel i Vissit AS som eier 147 876 aksjer pr 31.
desember 2008. De resterende 50 % av Vissit AS er eiet av nærstående til Tor
Rønhovde.

**) Totalreform Management AS eies 67 % av Bjerke Eiendom AS. Anders Bjerke har
en eierandel på 50 % i Bjerke Eiendom AS som eier 239 173 aksjer pr 31. desember
2008. De resterende 50 % av Bjerke Eiendom AS er eiet av nærstående til Anders
Bjerke.


For ytterligere informasjon, kontakt:
Thorbjørn Graarud, administrerende direktør, tlf. +47 93 48 15 00
Finn Rune Kristiansen, finansdirektør, tlf. +47 95 87 89 03

Om NEAS
NEAS er det ledende norske selskapet innen Facility Management (FM). Selskapet
har hovedkontor på Lysaker og avdelingskontorer i Bergen, Trondheim,
Kristiansand, Stavanger, Sarpsborg, Gjøvik, Larvik, Skien, Lillestrøm og Stokke
i Vestfold.
http://www.neas.no">www.neas.nohttp://<http://www.neas.no/>"><http://www.neas.no/>

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl
(Norwegian Securities Trading Act)


[HUG#1375484]

Source: Millistream / Hug