Den norske tannlegeforening

Nesten 70% av den norske befolkningen ønsker mer offentlig støtte til tannhelse

Pressemelding   •   apr 26, 2016 10:00 CEST

TNS Gallups ferske helsepolitiske barometer viser at det er massiv oppslutning i befolkningen om at det bør ytes mer offentlig støtte til voksnes tannhelse. Folket støtter også Tannlegeforeningen i synet på at personer med sykdom som gir dårlig tannhelse, bør prioriteres først. Mer enn 1/3 av de spurte er villige til å øke skatten for å finansiere de ekstra utgiftene.

Hele 68% synes at det offentlige i større grad bør finansiere den voksne befolkningens utgifter til tannbehandling. 35% ønsker økt skatt for å dekke inn dette, mens 33% mener at pengene kan tas fra andre helseområder. I tillegg ønsker 14% å beholde dagens ordning, mens bare 5% mener tannbehandling bør finansieres via private helseforsikringer.

- Den offentlige tannhelsetjenesten tilbyr kostnadsfri behandling til prioriterte grupper, og trygdesystemet gir støtte til behandling til dem som trenger det aller mest. Modellen er god, men den kan selvfølgelig bli enda bedre, sier president i Den norske tannlegeforening, Camilla Hansen Steinum. - Vi jobber kontinuerlig med å forbedre støtteordningene, og vi er selvfølgelig helt enig med det norske folk om at det bør vies mer oppmerksomhet og mer penger til tannhelse.

Personer med sykdommer som gir dårlig tannhelse bør prioriteres

Tallene viser tydelig at tannhelse er viktig for den norske befolkningen. Hele 93% vil at myndighetene skal prioritere tannsykdom i samme grad som annen sykdom. I dag bruker det offentlige over 5 milliarder kroner på tannbehandling, dels gjennom offentlig tannhelsetjeneste og dels gjennom folketrygden. Dagens ordning gir gratis behandling til en rekke prioriterte grupper, blant annet barn og unge opp til 18 år.

Dersom det offentlig skulle dekke mer av den voksne befolknings utgifter til tannbehandling, er det personer med sykdommer som gir dårlig tannhelse de fleste (44%) mener bør prioriteres. 29% synes det bør tas hensyn til personer med dårlig økonomi, 28% vil gi prioritet til personer med særlig høye tannhelseutgifter, mens kun 22% mener tilbudet bør gå til hele befolkningen.

- Dette er helt i tråd med Tannlegeforeningens synspunkt om økt støtte til de gruppene som trenger det mest, påpeker Steinum. - Dessverre opplevde vi i fjorårets statsbudsjett at regjeringen gjorde det motsatte. Da ble det kuttet i støtten til noen av de utsatte gruppene. Her er altså regjeringen i utakt med egne velgere, fastslår hun.

Ønsker ikke jevnt fordelt egenandel

- Vi kjenner til flere land hvor pengene fordeles jevnt utover, men hvor man da betaler egenandel. Problemet med slike egenandelsordninger er at de med størst behov også ofte har vanskeligheter med å betale egenandelen. Vi ser det samme problemet i land med såkalt høykostnadsbeskyttelse, slik som i Sverige, hvor egenbetalingen er relativt høy før man får støtte.Så lenge tilskuddene til tannbehandling er begrenset mener vi at det er mer riktig å investere i dem som har størst behandlingsbehov, og spesielt der hvor dette skyldes sykdom. Det er gledelig å se at det norske folk er enig med oss på dette punktet, konkluderer Steinum.

Om undersøkelsen:

Helsepolitisk barometer er en uavhengig, syndikert undersøkelse utført og eid av TNS Gallup. 1728 personer var med på undersøkelsen, og utvalget er representativt for den norske befolkningen over 16 år. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge befolkningens holdninger i helsepolitiske spørsmål. Dette er første gangen undersøkelsen gjennomføres. Undersøkelsen inneholder spørsmål om en rekke ulike tema. Resultatene blir presentert 26. april (kl. 09:00 på Filmens Hus).

For mer informasjon om arrangementet, tallmaterialet og undersøkelsen kontakt Eva Fosby Livgard på eva.fosby.livgard@tns-gallup.no

For uttalelser eller mer informasjon fra Den norske tannlegeforening, kontakt kommunikasjonsrådgiver Tonje Ruud Camacho på tonje.camacho@tannlegeforeningen.no eller mobil 95101724

Om Den norske tannlegeforening

Den norske tannlegeforening (NTF) er en yrkesorganisasjon for landets tannleger. Foreningen ivaretar tannlegenes faglige, økonomiske og sosiale interesser. Omlag 90 % av de yrkesaktive tannlegene er medlemmer. Hovedoppgavene er knyttet til tannhelsepolitikk, tannlegenes arbeids- og driftsbetingelser og etterutdanning. Foreningens sekretariat ligger i Håkon VIIs gate 6 i Vika i Oslo og har 24 fast tilsatte.