Virke e-Handel

Netthandelen vokser fem ganger raskere enn butikkhandelen

Pressemelding   •   sep 02, 2014 08:00 CEST

I løpet av første halvår i år økte netthandelen i med nær 20 prosent. I samme periode noterte butikkhandelen en vekst på bare 3,5 prosent. For norske netthandlere ligger det an til alle tiders rekordår.

– Ferske tall viser at også fjoråret var et meget godt år. Da omsatte netthandelsbedriftene i Norge for 15 milliarder kroner. Det er økning på 8,4 prosent sammenliknet med 2012, eller fire ganger mer enn veksten i butikkhandelen,opplyser Gerhard Anthun, daglig leder i e-handlernes organisasjon Distansehandel Norge.

Han sier at etter en svak vekst i 2009 som følge av finanskrisen, har nordmenns netthandling bare økt år for år.

Anthun peker på én viktig årsak til den akselererende veksten:

– Det skjer stadig heving av kompetansenivået. Store, seriøse bedrifter med mange år innenfor tradisjonell varehandel, etablerer seg på nettet og henter medarbeidere og kunnskap fra allerede vel etablerte nettbutikker.

– For så vel bransjen som for forbrukerne er det viktig at denne fagkompetansen får utvikle seg og får skikkelig rotfeste i Norge. Derfor er det avgjørende at norske netthandlere sikres like konkurransevilkår som utenlandske konkurrenter. Det vil ikke være tilfellet hvis utenlandske foretak får selge momsfritt for stadig større beløp mens våre bedrifter må svare moms fra første krone, sier Anthun.

Bransjevinnere

– Enkelte bransjer gjør det bedre enn andre. Blant vekstvinnerne var møbel og interiør som økte med over 27 prosent. Også sport- og fritid og data, lyd og bilde har sterk oppgang. Nettsalget av sport og fritidsutstyr har vokst med imponerende 80 prosent de siste fem årene, og rundt en femdel av bokomsetningen og handelen av data, lyd- og bildeprodukter skjer nå via nettet. sier Anthun.


Distansehandel Norge er bransjeorganisasjon for E-handlere i Norge, og har etablert og styrer godkjenningsordningen Trygg E-handel. Organisasjonen er bransjens talerør og forbrukernes garantist for seriøs og kundevennlig handel.

Med distansehandel menes alle handelsformer der kjøper og selger ikke møtes fysisk. Organisasjonen ble etablert som Norsk Postordreforening i 1983.