Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nettleien øker med 120 kroner

Pressemelding   •   feb 02, 2011 12:13 CET

Nettleien for en gjennomsnittlig husholdning blir 1,3 prosent høyere i år enn i fjor. Med et forbruk på 20 000 kWh/år tilsvarer økningen 120 kroner.

Norges vassdrags- og energidirektorats årlige oversikt viser at nettleien for en gjennomsnittlig husholdning øker fra 46,5 øre/kWh i fjor til 47,1 øre/kWh i år, inkludert alle avgifter. For en husholdning med et forbruk på 20 000 kWh/år tilsvarer økningen 120 kroner. Merverdi- og forbruksavgift står for om lag halvparten av kostnadsøkningen.

- Økningen i nettleie skyldes hovedsakelig økte kostnader hos nettselskapene grunnet høyere investeringer, samt høyere kraftpris i nettapsberegningen. Reduserte drifts- og vedlikeholdskostnader medvirker til at nettleieøkningen ikke blir større, sier seksjonssjef Torfinn Jonassen i NVE.

NVE fastsetter årlig en individuell inntektsramme for hvert nettselskap. Inntektsrammene fastsettes slik at inntekten over tid skal dekke kostnadene ved drift og avskrivning av nettet, samt gi en rimelig avkastning på investert kapital ved effektiv drift, utnyttelse og utvikling av nettet. Inntektsrammen innebærer at det settes et tak for hvor store inntekter et nettselskap kan hente inn. Nettselskapene skal beregne tariffene (nettleien) slik at inntekten for det enkelte år så langt som mulig ikke overstiger tillatt inntekt.

- Vi forventer at nettselskapene vil ha et økt aktivitetsnivå fremover grunnet fornyelse av nettet og tilknytting av ny fornybar kraftproduksjon, sier Jonassen.

NVE kontrollerer hvert år hvorvidt de faktiske inntektene har vært høyere enn tillatt. Nettselskapene blir pålagt å betale differansen mellom faktisk og tillatt inntekt tilbake til kundene gjennom lavere nettleie de påfølgende årene dersom inntektene har vært for høye. Selskap som har tatt inn mindre nettleie enn det tillatt inntekt tilsier, har mulighet til å ta inn tilsvarende mer i påfølgende år. Endringer i nettleie påvirker ikke avkastningen til nettselskapene.

Nettleien vil normalt variere fra nettselskap til nettselskap. Oversikt over nettleien i de enkelte nettselskap er publisert på www.nve.no.

Se historisk utvikling nettleie inkludert avgifter.

Se historisk utvikling nettleie uten avgifter.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Avdelingsdirektør Marit L. Fossdal, 22 95 93 53
Seksjonssjef Torfinn Jonassen, tlf 22 95 94 80

 

Lenker