Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nettselskapenes inntektsrammer 2010

Pressemelding   •   des 02, 2009 14:40 CET

NVE varsler i dag nettselskapenes inntektsrammer for 2010. Samlet inntektsramme for alle nettselskaper, eksklusiv Statnett SF, er beregnet til i underkant av 17,1 milliarder. kroner, om lag 4 prosent høyere enn det som ble varslet for 2009.
Avdelingsdirektør Marit Lundteigen Fossdal. Foto: NVE
Økte investeringer og økte utgifter til drift og vedlikehold er årsaken til økningen. Redusert rentenivå og kraftpris har imidlertid dempet økningen med om lag 1,2 milliarder kroner.
Det er nytt av året at det ved fastsettelsen av inntektsrammene tas hensyn til tilknytning av småkraft og forsyning av øyer. Inntektsrammene økes i forhold til installert ytelse med småkraft tilknyttet distribusjonsnettet og i forhold til antall øyer uten fastlandsforbindelse som ligger mer enn 1 km fra land eller nærmeste forsynte øy.
Det er foretatt justeringer i modellene som benyttes i beregningene av inntektsrammene for å rette opp skjevheter som NVE og bransjeorganisasjonene har vært enige om bør gjøres noe med. Dette har medført en omfordeling mellom nettselskapene, slik at enkelte selskaper får en mindre andel av den samlede inntektsrammen for bransjen enn før, mens andre selskaper får en større andel.
Les mer om inntektsrammene for 2010.
Kontaktpersoner:
Avdelingsdirektør Marit L. Fossdal, tlf. 22 95 93 53 / 901 88 373
Seksjonssjef Tore Langset, 22 95 93 82 / 900 56 552