Norsk Sykepleierforbund

- NHO Service har brukt frykt gjennom hele streiken

Pressemelding   •   feb 08, 2010 08:58 CET

I dag innkalte arbeidsministeren Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og varslet tvungen lønnsnemnd. - Det er uhørt at regjeringen griper inn med tvungen lønnsnemnd i en lovlig streik som handler om å gi sykepleiere rettigheter på linje med det vi har i det øvrige private og i det offentlige, sier Lisbeth Normann, leder av Norsk Sykepleierforbund.
–        NHO Service har gjennom hele streiken brukt frykt som strategi for å avslutte streiken. De har ikke klart å overbevise Helsetilsynet, men de har skremt pasienter, pårørende og ansatte med denne kyniske strategien. Og da trusselen om stenging av Haukeland sykehotell kom, kastet regjeringen inn håndkleet, uttaler Lisbeth Normann.

Regjeringen grep inn i streiken etter at NHO Service truet med å stenge Haukeland sykehotell. Dette fordi de ikke ville akseptere at sykepleierne skulle tas av administrative oppgaver ved sykehotellet.
-          NHO Service ville stenge sykehotellet fordi sykepleierne ikke skulle utføre administrative forhold. De truet med å busse pasienter fordi sykepleierne utelukkende skulle utføre oppgaver knyttet til liv og helse. Det er ganske spesielt at de vinner frem med dette, fortsetter Normann.

Normann er oppgitt over NHO Service sin argumentasjon. - Det var nok en feilaktig opplysning fra Furulund da han sa at streiken ville gått ut over den sykepleiefaglige behandlingen på Haukeland sykehotell.

Nå går saken til Rikslønnsnemnd og Normann er klar på hva hun forventer.
-          Regjeringen må sørge for at Rikslønnsnemnda tar inn over seg at Norge har ratifisert og implemtert ILO-konvensjonen nr. 94. Denne sier blant annet at når offentlige myndigheter konkurranseutsetter skal alle arbeidstakere sikres lønns- og arbeidsvilkår som i tilsvarende arbeid og arbeidsområde.

Bakgrunn
Utgangspunktet for NSF var krav om at sykepleierne skulle få samme rettigheter i NHO-bedrifter som ellers i det private og i det offentlige. Men NHO Service ville gi sykepleiere dårligere lønns- og arbeidsbetingelser enn de har i andre private bedrifter (slik som HSH) eller i offentlig sektor, blant annet 21 000 mindre i minstelønn enn i øvrig privat sektor og i det offentlige. Ingen ansiennitetsstige. De nektet å garantere full lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon. De ville ikke tariffeste sykepleiernes pensjonsrettigheter, og de ville svekke vernebestemmelsene knyttet til arbeidstid.

-          På sykepleiernes bekostning ville dette gitt NHO helt urimelige konkurransefordeler i forhold til øvrige virksomheter både i offentlig og privat sektor dersom NHO Service sitt tilbud skulle bli gjeldende tariffavtale, fortsetter Normann.

NHO Service har spekulert i at regjeringen skulle gripe inn og overlate til Rikslønnsnemnda å fastsette vilkårene i en tariffavtale for NSFs medlemmer. NHOs helomvending i slutten av forhandlingene var å fronte at tariffavtalen inngått med Fagforbundet også omfattet sykepleierne organisert i deres forbund. Dette ene og alene for å forberede seg til den argumentasjon som skal bankes inn overfor Rikslønnsnemndas medlemmer om at det vil være i strid med allerede inngått avtale å gi NSF fravikende eller bedre bestemmelser.

NSF gjør oppmerksom på at siden Rikslønnsnemnda i 2003 fastsatte tariffavtalen for Fagforbundet, har Norge ratifisert ILO konvensjon nr 94, om arbeidsklausuler i offentlige arbeidskontrakter. Denne sier at ved kontrakter inngått med offentlige myndigheter som medfører utbetaling av offentlige midler er det krav om å sikre alle arbeidstakere lønn, arbeidstid og andre arbeidsvilkår som ikke er mindre fordelaktige enn de som er fastsatt for arbeid av samme slag innen vedkommende fag eller næring.
-          Mange sykepleiere er lønnet langt under den minstelønn som eksisterer i de offentlige avtalene. De som tidligere har arbeidet i Oslo kommune har mistet sine sykelønnsrettigheter, retten til å gå av med AFP og så videre. Vi har sett flere eksempler på grov utnyttelse av utenlandsk arbeidskraft. Det er dette landsomfattende tariffavtaler skal forhindre. Derfor er det dypt urettferdig at vi ikke skal få fortsette å streike for en avtale som setter anstendige standarder i denne sektoren, sier forbundslederen.

-          Det har vært godt å oppleve at vi har hatt så store grupper av øvrig fagbevegelse i ryggen i denne kampen. Vi tror mange arbeidstakere i flere organisasjoner har våknet og vil delta i den videre kampen.  Vi gir oss ikke før våre høyst betimelige krav er innfridd, avslutter Normann.