Norsk Sykepleierforbund

- NHO Service leker butikk

Pressemelding   •   feb 03, 2010 14:55 CET

- NHO Service har svekket omdømmet til sine bedrifter. Men desto verre - vi streiker for en tariffavtale som inneholder krav NHO-bedriftene er kontraktfestet til å innfri. NHO Service leker butikk, og må påta seg skylden for at konflikten har gått til streik. De har holdt sykepleiere, syke og eldre for narr, avslutter Normann.

Etter at NSF dokumenterte massiv underbetaling av sykepleiere i NHO-bedriftene har kommunerevisoren sett på saken. I Dagbladet sier kommunerevisor Anette Gohn-Hellum følgende:

”- Jeg forholder meg til ordlyden og vedtaket, som sier at en tariff for sektoren som gjelder i kommunen også fungerer som en minstelønn.

- Rommer dette plass for individuelle lønns- forhandlinger, slik flere private sykehjem praktiserer det?

- Det er selvfølgelig fritt til å bli enige om lønn som er over minimum, men ikke under, nei, sier Gohn-Hellum.”

Dette er en stadfestelse av kravene NSF har fremmet.

- Utsagnet fra kommunerevisoren viser i klartekst at NHO Service og bedriftene de representerer ikke holder avtaler de har skrevet under på, sier Lisbeth Normann.

Pressekontakt: Torgeir Knag Fylkesnes, 91617294