Norsk Sykepleierforbund

NHO Service med ”tenk på et tall”

Pressemelding   •   feb 03, 2010 16:01 CET

Etter at Norsk Sykepleierforbund, NSF avdekket at 17 av 44 streikende i NHO Service-bedrifter mottar mindre enn minstelønn i Oslo kommune, har NHO Service kommet med ”mottall”. Dette er som å leke ”tenk på et tall”. Forbundsleder Lisbeth Normann utfordrer NHO Service til å vise tallene de har tatt utgangspunkt i.

- I pressemeldingen til NHO Service fremgår det ikke hvem det er som er tatt med i beregningen, verken hvilken ansiennitet de har, om de er spesialistsykepleiere eller om de er ledere. De opererer kun med gjennomsnittstall. Og blander man lønn til ledere og spesialsykepleiere inn i gjennomsnittet, så vil nok lønnsstatistikken se meget pen ut, sier Normann.
- Det avkrefter imidlertid ikke det faktum at flere sykepleiere tjener mindre enn minstelønn, legger hun til.

NSF har svart på hvitt at 17 av 44 av sykepleierne som jobber i NHO Servicebedrifter i Oslo tjener under minstelønn.
- Vi har dokumentasjonen og lønnsslippene, som vi også har fremvist for pressen. Kan NHO Service gjøre det samme, spør Normann.

Det er ikke slik at Norsk Sykepleierforbund har satt et tak på hvor høy lønna skal være, men krever et minstenivå.
- Det er det denne konflikten handler om; å sikre alle sykepleierne i disse bedriftene en minstelønn samt øvrige lønns- og arbeidsvilkår, sier Lisbeth Normann.

NHO Service-bedriftene har skrevet under en avtale med Oslo kommune som sier at de skal «(...) sørge for at alle tilsatte i egen organisasjon og tilsatte hos eventuell(e) underleverandører(er) ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av tariffavtaler, regulativ eller det som er normalt for vedkommende sted og yrke. (...) Lederen av virksomheten er ansvarlig for at denne bestemmelsen blir etterlevd.»

Og i dag sier kommunerevisoren i Oslo kommune Anette Gohn-Hellum til Dagbladet:

"- Jeg forholder meg til ordlyden og vedtaket, som sier at en tariff for sektoren som gjelder i kommunen også fungerer som en minstelønn.

- Rommer dette plass for individuelle lønns- forhandlinger, slik flere private sykehjem praktiserer det?

- Det er selvfølgelig fritt til å bli enige om lønn som er over minimum, men ikke under, nei, sier Gohn-Hellum."