NHO

NHOs årlige forsikringskonferanse på Sundvolden 9.og 10.november

Pressemelding   •   nov 03, 2010 16:40 CET

Hovedtemaer for konferansen er:

• Velferd under press - Vil Norge rammes av hollandsk syke? - Kan vi stoppe veksten i antall uføre?

• Konsekvenser av utvidet fleksibilitet for arbeidstakerne

• Fremtidens tjenestepensjoner

• Arbeidsrettslige konsekvenser av pensjonsreformen

Hør professor Hilde Bjørnland, sjeføkonom Harald Magnus Andreassen, professorene Steinar Strøm og Ivar Frønes og allmennlege Jørgen Skavlan med flere.

Selve konferansen er gratis for journalister, men dere må dekke måltider og eventuell overnatting selv. Kontakt Alexander Henriksen på 91 60 54 99 eller her: alexander.henriksen@nho.no

Programmet
Åpning av konferansen
Frank E. Celius, leder av NHOs Fagutvalg for forsikring

10:10-10:40 Utfordringer når oljen tar slutt. Våkner Norge i tide? Professor Hilde C. Bjørnland, BI

10:40-11:10 Vil økonomisk vekst kunne finansiere velferden? Er andre lands statsgjeld en trussel mot fremtidig økonomisk vekst i Norge? Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen, First Securities

11:10-11:30 Pause

11:30-12:00 Har vi virkemidler til å snu trenden med stadig flere uføre? Professor Steinar Strøm, UiO

12:00-13:00 Lunsj

13:00-13:30 Rikdommens utfordringer. Livsløp og karriere i oljelandet.

Professor Ivar Frønes, UiO

13:30-14:00 Pensjoneringsbeslutningen. Seneste tall fra NAV for uttak og arbeid. Seniorrådgiver Ole Christian Lien, NAV

14:00-14:20 Pause

14:20-15:00 Ny uførepensjon. Hva foreslo utredningen og hva er de største utfordringene i forslaget?

Spesialrådgiver Kristin Diserud Mildal, NHO

15:00-16:00 Paneldebatten «Velferdsklemma» Hvor alvorlig er trusselen mot et fremtidig velferds-Norge? Har vi satt oss ambisiøse nok mål for å håndtere utfordringene og har vi funnet riktige virkemidler for å sikre også fremtidige generasjoner et godt velferdsnivå?

Debattleder: Harald Magnus Andreassen, First Securities

Panel: Stortingsrepresentant Torbjørn Røe Isaksen, Høyre

Sjeføkonom Erik Orskaug, Unio

Direktør Svein Oppegaard, NHO

Stortingsrepresentant Steinar Gullvåg, AP

19:00 Aperitiff og middag

Dag 2

PARALLELL 1

HR

09:00-09:40 Endringsadgang ved tjenestepensjon.

Senioradvokat Nils Ole Bay og Partner Tron Dalheim, Arntzen de Besche

09:40-10:20 Utestasjonering og forsikringsbehov.

Partner og daglig leder Vigdis Haug, ScanRisk

10:20-10:40 Pause/utsjekking

10:40-11:30 Hvordan møter Stabburet utfordringen med ny fleksibilitet i pensjonsreformen? Hvor stor blir utfordringen med delte stillingsbrøker i fremtiden?

HR Manager Espen Jakobsen, Stabburet

PARALLELL 2

Fremtidens tjenestepensjoner

09:00-09:30 Solvens II. Konsekvenser for pensjonsordningene.

Investeringsdirektør Frederic Ottesen, Storebrand

09:30-10:00 Den gyldne middelvei? En analyse av pensjonsløsninger mellom innskudds- og ytelsespensjon.

Daglig leder Jon Hippe, Fafo og aktuar Pål Lillevold, Aktuarfirmaet Lillevold & Partners

10:00-10:20 Pause/utsjekking

10:20-11:00 Internasjonale erfaringer med hybride pensjoner.

Direktør Espen Rye Ellingensen, AON Grieg

11:00-11:30 Nordeas tanker rundt fremtidige produkter.

Administrerende direktør Jørund Vandvik, Nordea Liv

11:30-12:30 Lunsj

PLENUM

12:30-13:20 Arbeidsrettslige utfordringer som følge av pensjonsreformen. Avdelingsdirektør Nina Melsom, NHO

13:20-14:00 Banklovkommisjonen Fase 2, fremtidens pensjoner.

Seniorrådgiver Lise Ljungmann Haugen, hovedsekretær Banklovkommisjonen

14:00-15:30 Frisk nok for livet

Allmennlege Jørgen Skavlan

For ytterligere informasjon:
Rådgiver Alexander Henriksen
Telefon: 91 60 54 99
E-post: alexander.henriksen@nho.no