International School of Bergen

Nina Sommerfelt Pettersen tildeles europeisk pris for internasjonal forståelse

Pressemelding   •   jun 20, 2013 15:09 CEST

Nina Sommerfelt Pettersen tildeles European Council of International Schools’ pris for internasjonal forståelse.

Hvert år kan International School of Bergen dele ut en pris for internasjonal forståelse til en elev som oppfyller spesifikke krav satt av European Council of International Schools. Eleven må være en god representant for sitt eget land, med en positiv holdning til andres kultur. Videre må personen være i stand til å snakke minst to språk, være en drivkraft ved skolen, og ha evnen til å skape samhold og fremme internasjonal forståelse. Det er ingen krav til alder, klassetrinn eller nasjonalitet.

Tildelingen skjer på ISBs årlige Awards Night, og i år har skolen gleden av å overekke prisen til Nina Sommerfelt Pettersen som nå i vår fullførte 10. trinn. Ifølge en av lærerne som nominerte henne, virket ECIS sine kriterier som en beskrivelse av Nina til punkt og prikke.

- Det er ikke en selvfølge at vi deler ut prisen hvert år. Dersom vi ikke har gode kandidater å nominere, så lar vi være. I fjor utelot vi å dele ut prisen, sier rektor June Murison.

I tillegg til å dele ECIS-prisen, gjorde skolen ære på både elever, lærere og foreldre som i løpet av skoleåret har bidratt ekstra mye. Nina Sommerfelt Pettersen og hennes klassekamerater fikk også utdelt sine vitnemål etter å ha fullført 10. trinn. 

For bilder eller mer informasjon om Awards Night ved ISB og ECIS-prisen, vennligst kontakt kommunikasjonsansvarlig ved ISB: Victoria S. N. Schrøder: schroder.victoria@isob.no

Den internasjonale skolen i Bergen (ISB) er en engelskspråklig privatskole som ligger på Slettebakken i Årstad bydel. Til grunn for undervisningen ligger utdanningsprogrammet International Baccalaureate, og tilbudet omfatter barnehage, barne- og ungdomsskole samt videregående skole. Skolen ble etablert i 1975, og har for tiden 215 elever fra mer enn 30 land.