NISS

NISS tilbyr fra i høst det eneste bachelorprogram i Populærmusikk i Norge

Pressemelding   •   aug 27, 2013 13:41 CEST

Den 26. august 2013 fattet NOKUT følgende vedtak: « POP3 – ettårig påbygning til bachelor i populærmusikk (60 studiepoeng)ved NISS Høyskole AS akkrediteres. Akkrediteringen er gyldig fra vedtaksdato.» Med denne godkjenningen tilbyr høyskolestudiet i Populærmusikk et tredjeår som gir studentene en bachelorgrad.

Starter opp i høst

NISS starter opp et fullstendig bachelorprogram innen Populærmusikk allerede fra i høst, noe som lenge har vært et sterkt ønske ved NISS. Studiet har historie tilbake til 1995, med høyskoleprogram siden 2011. En rekke tidligere studenter ved skolen har de senere år markert seg sterkt i musikkbransjen. En rekke kjente musikere, artister og produsenter er tilknyttet studiet som lærere og veiledere.

Eneste i Norge

Kompetanseheving på populærmusikk-feltet er etterspurt i flere kulturpolitiske utredninger, og kvalitet og profesjonalitet i norsk musikkbransje er i en god utvikling. Bachelorgraden i Populærmusikk ved NISS er unik ved sin kombinasjon av et fokus på utøvende og skapende musikk med et tilsvarende fokus på nettverksbygging, og på det å kunne skape sin egen arbeidsplass etter endt grad. NISS er nå eneste tilbyder av et fullverdig bachelorløp innen populærmusikk i Norge.

Åpner for nasjonale og internasjonale samarbeid

Et komplett bachelorprogram åpner også for nye og spennende muligheter for samarbeid, nasjonalt og internasjonalt, både med tanke på studentutveksling og samarbeid innen graden og mot påfølgende masterstudium. Skolen har i flere år samarbeidet med University of Wolverhampton, og fra nå kan studenter velge mellom et treårig studium i Norge, eller en kombinasjon med to år i Norge og ett i England.

Styrker kompetansen innen entreprenørskap

Dette tredje året gir studentene en ytterligere anledning til å utvikle sitt eget uttrykk, blant annet gjennom en større bacheloroppgave som skal lede frem til et større musikalsk produkt. Videre får vi nå tid til å styrke kompetansen innen entreprenørskap, som er et viktig satsningsområde.

NISS Høyskole AS, 27.08.2013, Oslo.


Kontaktinfo:

Rektor

Eirin Sæther: eirin.sather@niss.no

Tlf: 23 16 32 12 / 41 29 71 79

Avdelingsleder for Populærmusikk

Audun Molde: audun.molde@niss.no

Tlf: 22 05 75 87 / 97 78 55 69LEVERANDØR AV FAGFOLK TIL KULTURLIVET SIDEN 1984

NISS - Nordisk Institutt for Scene og Studio, har utdannet kunstnere og fagfolk til kulturlivet i 25 år. Mer enn 500 fulltidsstudenter og betydelig antall kortkursdeltagere går hvert år på skolen. NISS ligger sentralt på Vaterland i Oslo, og tilbyr ni fulltidsutdanninger på ulike nivåer og en omfattende kursvirksomhet. Høsten 2011 fikk NISS for første gang høyskolestudier og er dermed Norges første private kunsthøyskole.

Følg oss på: 
Facebook: www.facebook.com/NISSutdanning
Twitter: www.twitter.com/NISSutdanning
Instagram: @nissutdanning